Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Zdrowie populacji – Dwupartyjny program dla administracji przychodzącej od przywódców państw cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Interpretacje polityki federalnej pozwalały jednak czasami urzędnikom państwowym płacić za usługi dla populacji kwalifikowanych do Medicaid, a nie jednostek – na przykład w odniesieniu do szczepień i działań związanych z kontrolą tytoniu. Państwa następnie opracowały ogólnowspólnotowe podejście do zapobiegania poprzez koordynację z innymi płatnikami. Podobną ścieżkę można zastosować w przypadku innych opartych na dowodach naukowych działań w zakresie zapobiegania przewlekłym chorobom, w takich dziedzinach, jak redukcja otyłości i leczenie uzależnień. Federalne fundusze Medicaid mogłyby być przydzielane na podstawie odsetka ludności obsługiwanej lub według innej proporcjonalnej formuły negocjowanej z państwami. Wyzwania związane z leczeniem i zapobieganiem chorobom przewlekłym są podwyższone w przypadku Medicaid ze względu na niekorzystne skutki społeczne i ekonomiczne, z którymi borykają się jego rejestrowani. Warunki te – takie jak bezdomność, zła dieta i brak stabilnego zatrudnienia – są często głównymi przeszkodami dla stabilnego zdrowia.
Aby uznać tę rzeczywistość, CMS może ułatwić państwowe wysiłki na rzecz budowy nowych usług i wsparcia poza systemem opieki zdrowotnej5 – od dostawców, takich jak pracownicy służby zdrowia, ratownicy społeczni i specjaliści od rówieśników, i włączając wysiłki zmierzające do zwiększenia wsparcia lub tymczasowego zakwaterowania, wsparcia zatrudnienie i ogólny transport. Nowe zasady dotyczące zmian w planie państwa i modeli rezygnacji mogą ułatwić państwowe wykorzystanie funduszy Medicare i Medicaid w celu zwiększenia dostępności usług poprzez kompleksowe, elastyczne modele społecznościowe dla osób wrażliwych ze złożonymi potrzebami w zakresie opieki.
Nasz proponowany program polityczny jest fundamentalny, ale ograniczony. Biorąc pod uwagę charakter działań ponadpartyjnych, istnieją ważne wybory polityczne, na które nawet członkowie grupy państw reformujących się nie zgadzają – wiele z nich dotyczy przyszłości ACA.
Nasza propozycja to także długoterminowy program zarządzania i unikania skupiania się na jednym zagadnieniu związanym z opieką zdrowotną, który obecnie trafia na pierwsze strony gazet. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy rządy stanowe i federalne uzgodnią swoje role i obowiązki. Uważamy, że państwa będą musiały zaakceptować odpowiedzialność finansową i wykonawczą za fundusze i elastyczność, której poszukują, i że agencje federalne będą musiały postrzegać urzędników państwowych jako prawdziwych partnerów w wysiłkach służenia obywatelom i uznawania różnorodności wartości politycznych i kulturowych w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone.
Wdrożenie tej agendy mogłoby poprawić zdolność urzędników państwowych do pracy z partnerami federalnymi i prywatnymi interesariuszami – płatnikami, pacjentami i dostawcami – w kierunku wspólnego celu, którego nie mogą sami osiągnąć: zdrowych ludzi żyjących długo i spełniających życie w zdrowiu społeczności.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne pod adresem.
Ten artykuł został opublikowany 14 grudnia 2016 r. O godzinie.
Author Affiliations
Z funduszu pamięci Milbank w Nowym Jorku (CFK); Senat stanu Karolina Południowa, Kolumbia (TA); Departament Polityki Opieki Zdrowotnej i Finansowania, Stanu Kolorado, Denver (SB); oraz Komitet Wykonawczy Grupy Państw Reformujących (TA, SB).

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
Schroeder SA. Możemy zrobić więcej – poprawić stan zdrowia Amerykanów. N Engl J Med 2007; 357: 1221-1228
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Bradley EH, Canavan M, Rogan E, i in. Różnice w wynikach zdrowotnych: rola wydatków na usługi społeczne, zdrowie publiczne i opiekę zdrowotną, 2000-2009. Health Aff (Millwood) 2016; 35: 760-768
Crossref Web of Science Medline
3. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej. Lepsze, mądrzejsze, zdrowsze: w historycznym komunikacie HHS wyznacza jasne cele i terminy na przesunięcie refundacji Medicare z wolumenu na wartość. 26 stycznia 2015 r. (Http://www.hhs.gov/about/news/2015/01/26/better-smarter-healthier-in-historic-announcement-hhs-sets-clear-goals-and-timeline-for -shifting-medicare-refundacje-from-volume-to-value.html).

4. Krajowe Centrum Zapobiegania Przewlekłym Chorobom i Promocji Zdrowia. Przegląd chorób przewlekłych. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention (http://www.cdc.gov/chronicdisease/overview/).

5. Bachrach D, Guyer J, Levin A. Medicaid – opis interwencji społecznych: mapa drogowa dla państw. Dokument informacyjny Funduszu Majątkowego w Milbank. 25 lipca 2016 r. (Http://www.milbank.org/publications/medicaid-coverage-social-interventions-road-map-states).

Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (2)
Zamknij Cytowanie artykułów
[hasła pokrewne: pabian med pabianice, zwężenie odźwiernika, multimed bieruń ]

Tags: , ,

No Responses to “Zdrowie populacji – Dwupartyjny program dla administracji przychodzącej od przywódców państw cd”

  1. Cosmo Says:

    może i was dotyczy podobny problem

  2. Bartosz Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: usługi pogrzebowe warszawa[...]

  3. Martyna Says:

    mononukleoza

Powiązane tematy z artykułem: multimed bieruń pabian med pabianice zwężenie odźwiernika