Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Zdrowie populacji – Dwupartyjny program dla administracji przychodzącej od przywódców państw ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Uczymy się poprzez CMMI State Innovation Models Initiative i CMS Comprehensive Primary Care Initiative, że najlepiej jest, aby to dostosowanie miało miejsce na poziomie lokalnym, gdzie płatnicy mogą nauczyć się współpracować, a nie konkurować, na temat wspólnych wyzwań, takich jak identyfikacja populacji. priorytety zdrowotne, pomiar wydajności usługodawcy i transformacja opieki podstawowej. Ta praca wymaga czasu, zaufania i przywództwa wspieranego przez rząd. Dzięki bardziej przejrzystym wskazówkom CMS dotyczącym warunków uczestnictwa w programie Medicare państwa będą zachęcane do kontynuowania działań związanych z reformą płatności. Wysiłki te mogą przybrać formę odmian istniejących modeli Medicare, takich jak odpowiedzialne organizacje opiekuńcze lub domy opieki medycznej skupione na pacjentach. Ewentualnie, wszystkie reformy polegające na przeprowadzeniu reformy mogą obejmować innowacyjne rozwiązania dostosowane do państwowego systemu opieki zdrowotnej, takie jak stanowe lub regionalne budżety globalne. Mimo, że mogą skorzystać z tych reform systemu dostarczania, państwowe agencje Medicaid są wstrząśnięte zdolnościami zarządzania, które nie nadążają za złożonością programu: rotacja przywództwa jest wysoka, rozwój umiejętności jest często niski, a kluczowe funkcje zarządzania są zlecane na zewnątrz. Kiedy innowacje w zakresie reformy płatności kierowane przez państwo będą korzystne dla programu Medicaid, wydaje się, że program jest odpowiedni i skuteczny, aby wspierać ich rozwój i wdrażanie.
Po drugie, HHS może przyjąć spójne krajowe strategie, które poprawiłyby interoperacyjną wymianę danych w ramach opieki zdrowotnej, w tym behawioralnej opieki zdrowotnej, poczynając od wyjaśnienia zasad dotyczących dozwolonych zastosowań danych i wymiany danych dotyczących usług w zakresie zdrowia psychicznego i zaburzeń związanych z używaniem substancji. Ponadto rząd federalny może opracować spójne podejście, które ułatwi państwom dostęp do danych dotyczących opieki zdrowotnej na temat rezydentów państwowych w ramach programów federalnych, z odpowiednimi gwarancjami prywatności i bezpieczeństwa.
Jeśli system dostaw ma zostać zreformowany, klinicyści, płatnicy i pacjenci muszą mieć możliwość dzielenia się rzetelnymi informacjami klinicznymi i administracyjnymi. Rząd federalny może przypisać odpowiedzialność za osobę lub biuro do współpracy z państwami i dostawcami technologii informatycznych w celu usunięcia barier politycznych i promowania kompatybilności kluczowych danych dotyczących zdrowia publicznego i komunikacji w ramach różnych programów zdrowia publicznego i źródeł finansowania. Chociaż dokonywane są ulepszenia, państwa i lokalne zespoły płatników-dostawców również potrzebują szybszego i łatwiejszego dostępu do federalnych danych Medicare i Medicaid w celu planowania i pomiaru skuteczności lokalnych polityk.
Po trzecie, CMS może zachęcać państwa do rozwijania i uczestniczenia w modelach zdrowia populacji, które obejmują całe ubezpieczenie i źródła płatności. Mogłoby to pozwolić państwowym funduszom Medicaid na wykorzystywanie ich w działaniach na rzecz promocji zdrowia, nawet jeśli nie są to usługi świadczone w ramach Medicaid lub rozliczane na podstawie konkretnych beneficjentów, jeśli są częścią zorganizowanego, multistakeholder, stanowego lub regionalnego planu poprawy zdrowia populacji .
Szacuje się, że osoby z jednym lub więcej przewlekłymi chorobami odpowiadają za ponad 85% wydatków na opiekę zdrowotną w Stanach Zjednoczonych4. Nasz system opieki zdrowotnej jest lepszy w leczeniu niż zapobieganiu tym chorobom
[patrz też: malvita grodzisk, mytnik tarnów, aggie81irl instagram ]

Tags: , ,

No Responses to “Zdrowie populacji – Dwupartyjny program dla administracji przychodzącej od przywódców państw ad”

 1. Bearded Angler Says:

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

 2. Shooter Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: gabinet ginekologiczny warszawa[...]

 3. Witold Says:

  w zależności od stadium mediana przeżyć bywa różna

 4. Swampmasher Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: boldenone[...]

 5. Lidia Says:

  Czy zawsze to wina pacjentów? Nie.

 6. Glyph Says:

  Article marked with the noticed of: Odszkodowania za wypadek komunikacyjny[...]

 7. Flakes Says:

  zwiększając podaż wapnia, tylko pogłębi się te objawy

Powiązane tematy z artykułem: aggie81irl instagram malvita grodzisk mytnik tarnów