Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Zakończenie epidemii opioidów – wezwanie do działania ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej zainwestował miliony dolarów w programy leczenia, dostęp do programów naloksonu i monitorowania leków na receptę, a Centrum Kontroli i Prewencji Chorób opracowało wytyczne dla lekarzy przepisujących opioidy. Idąc dalej, Kongres będzie musiał w odpowiedni sposób finansować wysiłki w tej dziedzinie. Konieczne będzie także kontynuowanie wysiłków zmierzających do poszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej, co ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania dostępu do usług profilaktycznych i terapeutycznych. Mimo, że 20 milionów osób zapewniło opiekę zdrowotną dzięki ustawie Affordable Care Act, wciąż są miliony potrzebujących jej, szczególnie w państwach, które jeszcze nie rozwinęły Medicaid. Jednak epidemia opioidowa nie może być rozwiązana wyłącznie przez rząd. Będzie to wymagało zaangażowania i przywództwa wszystkich grup społecznych, szczególnie klinicystów. Jako klinicyści mamy unikalną odpowiedzialność za zajęcie się tą epidemią. Możemy zaostrzyć nasze praktyki przepisywania leków i korzystać z programów monitorowania leków na receptę, aby zmniejszyć ryzyko nadużywania opioidów i przedawkowania. Możemy zapewnić, że rozpoznawanie i leczenie zaburzeń związanych z używaniem opiatów jest uniwersalnym aspektem szkolenia i częścią zestawu narzędzi każdego klinicysty. Możemy użyć naszych głosów, aby wezwać do skuteczniejszego podejścia do zaburzeń związanych z używaniem opiatów w naszych instytucjach opieki zdrowotnej, w naszych społecznościach iw naszym rządzie. I być może najważniejsze, możemy wykorzystać naszą pozycję lidera w społeczeństwie, aby pomóc zmienić sposób, w jaki nasz kraj widzi uzależnienie – nie jako osobisty błąd, ale jako chroniczna choroba mózgu wymagająca współczucia i troski. Zwalczanie uprzedzeń, że zbyt wiele osób – w tym niektórzy klinicyści – nadal będzie miało znaczenie, będzie miało kluczowe znaczenie dla stworzenia środowiska, w którym ludzie będą czuli się komfortowo i będą prosić o pomoc.
Nasza zdolność zajęcia się epidemią opioidów będzie również zależała od naszej gotowości jako społeczeństwa do jasnego spojrzenia na to, co działa i gdzie wciąż istnieją luki. Na przykład, skoro nakłaniamy klinicystów do rozważenia alternatywnych metod leczenia bezopioidowego w ich praktyce, musimy również przyznać, że należy zrobić więcej, aby uczynić te alternatywy dostępnymi. Przemysł farmaceutyczny, płatnicy, środowisko akademickie i rząd będą musiały współpracować, aby opracować dodatkowe bezpieczne alternatywy dla opioidów i zapewnić, że są one dostępne dla pacjentów.
Ważne jest również, aby uznać, że ustawa o równości i ustawie o uzależnieniu od zdrowia psychicznego z 2008 r. Stanowiła ważny krok naprzód w zapewnianiu, że plany ubezpieczeń zdrowotnych traktują zaburzenia związane z używaniem substancji w taki sam sposób, jak leczą inne schorzenia. Aby zapewnić obietnica w pełni odzwierciedla praktyki płatników. Musimy być gotowi, aby otwarcie i szczerze walczyć z faktem, że zbyt mało uwagi poświęcaliśmy fizycznym i emocjonalnym czynnikom, które powodują ból dla milionów Amerykanów. Między innymi oznacza to, że zapobieganie i emocjonalny dobrostan mają wyższy priorytet, nie tylko w środowisku klinicznym, ale także w naszych społecznościach. Wreszcie, musimy zrobić wszystko, nie pozwalając, aby wahadło kontroli bólu przesunęło się na drugą skrajność, gdzie pacjenci, u których opioidy są konieczne i odpowiednie, nie mogą ich uzyskać.
Społeczeństwo wciąż oczekuje od lekarzy pomocy i nadziei w trudnych czasach
[patrz też: radirex opinie, jak odtłuścić wątrobę, akhobby ]

Tags: , ,

No Responses to “Zakończenie epidemii opioidów – wezwanie do działania ad”

  1. Daria Says:

    od 3 dni boli mnie brzuch z prawej strony kłuje mnie cos

  2. Crash Test Says:

    [..] Cytowany fragment: leczenie pod mikroskopem[...]

  3. Dominik Says:

    Badaja badaja i nic

Powiązane tematy z artykułem: akhobby jak odtłuścić wątrobę radirex opinie