Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

WYKRYWANIE SIARKOWODORU

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Mocz wlewa się do butelki, przez korek której przechodzą 2 rurki szklane. Przez rurkę dochodzącą prawie do dna wtłacza się powietrze, a przed zewnętrznym otworem drugiej krótkiej rurki umieszcza się papierek nasycony octanem ołowiu. Wydzielający się siarkowodór barwi papierek czarno.
OZNACZANIE ILOŚCIOWE CHLORKÓW W MOCZU Metoda Volharda opiera się na tym, że rodanek amonu strąca z roztworu zawierającego sole srebra i żelazowe najpierw srebro i dopiero po zupełnym jego strąceniu tworzy z solą żelazową rodanek żelazowy. NaCI + AgN03 = AgCI + NaNOR AgN03 + NH4CNS = AgCNS + NH4NOs 6NH4CNS + Fe2(SO~)3=Fe2(CNS)r;+3(NH4)2S04=2Fe(CNS)3+ +3(NH4)2S04 Jako wskaźnika końca odczynu soli srebrowej z rodankiem amonu używa się nasyconego na zimno roztworu ałunu żelazowo-amonowego (ferrid ammonium sulfuricum). Odczynniki: 1) 1/10 normalny roztwór azotanu srebra; 1 mI tego roztworu odpowiada 3,55 mg chloru lub 5,85 mg chlorku sodu; 2) 1/10 roztwór rodanku amonu; 3) czysty kwas azotowy .o ciężarze właściwym 1,2 (acidum nitricum purum); 4) nasycony na zimno roztwór ałunu żelazowo-amonowego. Odczynniki nie powinny zawierać chloru. Wykonanie: Do kolbki miarowej pojemności 100 ml wlewa się 10 ml moczu, 4 ml czystego kwasu azotowego i 2 ml nasyconego roztworu ałunu żelazowo-amonowego. Barwa cieczy pierwotnie krwista przechodzi po kilkakrotnym skłóceniu w żółtą. Wlewa się teraz z biurety roztworu azotanu srebra w nadmiarze, dokładnie skłócając, aby tworzący się chlorek srebra zbijał się w kłaczki, dolewa się wody przekroplonej do znaku i po skłóceniu sączy się przez suchy sączek fałdowany. Z przesączu odmierza się 5.0 ml i nadmiar azotanu srebra miareczkuje się mianowanym roztworem rodanku amonu aż do pojawienia się brunatnoczerwonego zabarwienia, zależnego od rodanku żelazowego. Miareczkować należy szybko, gdyż ciemnienie chlorku srebra na świetle utrudnia ocenę zmiany zabarwienia wskaźnika. Badanie należy wykonywać w świetle dziennym lub rozproszonym elektrycznym. Obliczenie: ilość zużytych ml roztworu rodanku amonu mnoży się przez 2 i iloczyn odejmuje się od ilości zużytych poprzednio ml roztworu azotanu srebra. Oznaczywszy w ten sposób, ile zużyto roztworu azotanu srebra na strącenie chlorku sodu w 10 ml moczu, uzyskany wynik mnożymy przez 10. Przez otrzymaną liczbę mnożymy 3,55. Wynik oznacza w mg ilość chloru w 100 ml moczu .Mnożąc nie przez 3,55, lecz przez 5,85 otrzymujemy ilość chlorku sodowego w 100 ml moczu. [podobne: dromader plewiska, mytnik tarnów, dentysta Białystok ]

Tags: , ,

No Responses to “WYKRYWANIE SIARKOWODORU”

  1. Łucja Says:

    takie czasy nastały i gotujemy się w falach radiowyc

  2. Alex Says:

    Article marked with the noticed of: odszkodowanie za śmierć[...]

  3. Lord Nikon Says:

    sprawdza się u mnie modrzew dahurski i piję

Powiązane tematy z artykułem: dromader plewiska malvita grodzisk mytnik tarnów