Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Wspieranie opiekunów rodziny starszych Amerykanów

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Każdego dnia miliony starszych Amerykanów (w wieku 65 lat i starszych) zarządzają podstawowymi potrzebami zdrowotnymi i funkcjonalnymi dzięki pomocy opiekunów rodzinnych. Ci opiekunowie rodzinni (definiowani jako krewni, partnerzy, przyjaciele lub sąsiedzi, którzy zapewniają pomoc z powodu osobistego związku, a nie rekompensaty finansowej) mogą organizować i uczestniczyć w wizytach lekarskich, brać udział w rutynowych i wysokich decyzjach dotyczących leczenia, koordynować opiekę i usługi, pomagać codzienne czynności, takie jak ubieranie się i kąpanie, zarządzanie lekami, uzyskiwanie i nadzorowanie korzystania ze sprzętu medycznego, obsługa rachunków i bankowości oraz zapewnienie zaspokojenia potrzeb starszych osób w zakresie żywności i schronienia. Dostępność i adekwatność wsparcia zapewnianego przez opiekunów rodziny ma poważne konsekwencje dla jakości życia starszych Amerykanów, usług, z których korzystają, oraz jakości i kosztów opieki, jaką otrzymują. Według Kongresowego Biura Budżetu opiekunowie rodzinni są odpowiedzialni za produkcję 80% całkowitej szacowanej wartości ekonomicznej długoterminowych usług i wsparcia dla osób starszych.2 Niedawno uczestniczyliśmy w Krajowym Komitecie Nauk, Inżynierii i Medycyny Komitetu ds. Opieki nad Rodziną dla Starszych Dorosłych, który opublikował raport, który budzi poważne obawy dotyczące obecnego i przyszłego stanu opieki w Stanach Zjednoczonych3. Większe wskaźniki bezdzietności , mniejsze i bardziej rozproszone geograficznie rodziny oraz rosnący udział kobiet w sile roboczej stwarzają zagrożenia dla dostępności opiekunów rodzinnych w celu zaspokojenia potrzeb rosnącej liczby starszych Amerykanów. Postępy w medycynie, które mają wydłużoną średnią długość życia, wydłużyły czas, złożoność i techniczne trudności opieki wymaganej przez starszych dorosłych i dostarczone przez opiekunów rodziny. Jednak specjaliści opieki zdrowotnej zazwyczaj nie oceniają wiedzy, zrozumienia lub biegłości wśród opiekunów rodzinnych w zakresie zadań, które mają wykonywać. Rodzinni opiekunowie opisują uczenie się, jak zapewnić opiekę próbną i błędną – i obawiając się popełnienia błędu, który spowoduje szkody.
Dystrybucja starszych dorosłych z istotnymi potrzebami w zakresie opieki. Niewielkie potrzeby w zakresie opieki są zdefiniowane jako mające demencję lub wymagające pomocy w dwóch lub więcej czynnościach związanych z samoobsługą (jedzenie, kąpiel, ubieranie, toalety lub wchodzenie lub wychodzenie z łóżka). Mieszkańcy domów spokojnej starości są wykluczeni. Dane pochodzą ze Studium tendencji w zakresie zdrowia i starzenia się, 2011 r.
Część opieki jest troskliwa. Nasza komisja zdała sobie sprawę z trudności w rozplątaniu opieki rodzinnej z zakresu wymian międzyludzkich, które charakteryzują rutynowe interakcje rodzinne. Ale dowody jasno pokazują, że okoliczności i obowiązki opiekuńcze są bardzo zmienne, a skutki opieki są nierównomiernie rozłożone. Niektórzy ludzie nigdy nie będą opiekunami rodziny lub zapewnią minimalną opiekę przez krótki czas, podczas gdy dla innych wymagania związane z opieką będą wyjątkowe. Spośród prawie 18 milionów opiekunów rodzinnych, którzy pomagają starszym dorosłym w zakresie zdrowia i funkcji, wymagania są największe dla 8,5 miliona osób, które zapewniają pomoc osobie o znacznych potrzebach w zakresie opieki (patrz wykres kołowy). Ludzie ci najprawdopodobniej odczują fizyczną, emocjonalną lub ekonomiczną krzywdę, z powodu ogromnej opieki
[więcej w: vertigo gogolin, włókniaki wiszące, multimed bieruń ]

Tags: , ,

No Responses to “Wspieranie opiekunów rodziny starszych Amerykanów”

 1. Marianna Says:

  Prośbę o podanie nazwy ziół

 2. Weronika Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zielona herbata[...]

 3. Knuckles Says:

  Chyba bierzemy te same kapsułki

 4. Neophyte Believer Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: usługi pogrzebowe[...]

 5. Kingfisher Says:

  Ja używam w kapsułkach kwas hialuronowy

 6. Antonina Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dieta kopenhaska[...]

 7. Mad Rascal Says:

  U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

Powiązane tematy z artykułem: multimed bieruń vertigo gogolin włókniaki wiszące