Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Wspieranie opiekunów rodziny starszych Amerykanów ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wyzwania nasilają się, gdy opiekunowie znajdują się w złym stanie zdrowia, nie mają wyboru, czy przyjąć rolę opiekuńczą, i – w przypadku połowy zatrudnionych opiekunów rodzinnych – pracują w nisko opłacalnych zawodach z ograniczoną elastycznością. Paradoksalnie, obecna praktyka lekarska sprawia, że problemy rodzinnych opiekunów zbyt często nie są uwzględniane w decyzjach o leczeniu i planowaniu opieki, przy założeniu, że są chętne i zdolne do wykonania planu opieki. Zbieg barier strukturalnych obecnie utrudnia skuteczne partnerstwo między opiekunami rodziny i innymi dostawcami opieki. Dominujący nacisk na wspieranie indywidualnej autonomii i ochronę prywatności osobistych informacji dotyczących zdrowia ogranicza dostęp opiekunów rodzinnych do informacji, które są odpowiednie i korzystne, gdy są odpowiedzialne za koordynację opieki lub zarządzanie kuracjami. Dostawcy usług medycznych nie otrzymują wynagrodzenia za czas spędzony na kształceniu opiekunów rodziny na temat warunków leczenia i leczenia pacjentów, ani nie są przeszkoleni do prowadzenia tych rozmów. Chociaż oceny kliniczne stosowane do opracowania planów leczenia zwykle zawierają pytania dla pacjentów dotyczące dostępności pomocy, opiekunowie nie są pytani o ich zdolność do zapewnienia opieki lub ich odpowiedniej wiedzy, a odbieranie przeszkolenia w wykonywaniu zadań opiekuńczych jest co najwyżej niespójne. Po prostu zakłada się dostępność i adekwatność opieki rodzinnej.
Nasze sprawozdanie stanowi wyzwanie dla podmiotów publicznych i prywatnych w celu przekształcenia polityk i praktyk w celu urzeczywistnienia świadczenia opieki skoncentrowanej na osobie i rodzinie. Okazało się, że odpowiednie zaangażowanie i dostosowane wsparcie opiekunów rodzinnych może poprawić doświadczenia opiekunów i jakość ich życia oraz ułatwić wspólne podejmowanie decyzji, a jednocześnie podnieść jakość opieki nad osobami starszymi i ograniczyć korzystanie z niepotrzebnych usług. Ale Stany Zjednoczone obecnie nie mają infrastruktury i bazy wiedzy, które praktykujący i decydenci muszą wesprzeć rodziny opiekujące się rzeczywistością. Przejście na opiekę skoncentrowaną na osobie i rodzinie będzie wymagało skoordynowanych zmian w kilku obszarach.
Uważamy, że działania powinny rozpocząć się od przyjęcia mechanizmów klinicznych i administracyjnych, aby systematycznie identyfikować i wspierać opiekunów rodziny podczas świadczenia opieki. Systematyczna identyfikacja i kontrola opiekunów umożliwiłaby usługodawcom rozpoznawanie i łagodzenie potencjalnych zagrożeń związanych z opieką; ocenić okoliczności opiekuńcze i mocne strony opiekuna, wyzwania i preferencje; i zapewnić dostosowane szkolenia i wsparcie w celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb. Aby wesprzeć tę zmianę, zalecamy reformę systemów płatności i dostarczania, aby odpowiednio wynagradzać dostawców i pociągać ich do odpowiedzialności za angażowanie i pomoc opiekunom w odpowiednim wykształceniu, szkoleniu i usługach wspierających w razie potrzeby. Programy edukacyjne powinny być rozwijane i rozpowszechniane w celu lepszego przygotowania służb opieki zdrowotnej i usług społecznych do angażowania rodzin opiekuńczych i wspierania ich różnorodnych potrzeb i okoliczności. Skuteczne wdrożenie tych zmian będzie wymagało monitorowania natury i konsekwencji opieki nad rodziną przy użyciu danych w czasie rzeczywistym pochodzących z opieki.
Aby osiągnąć te i inne cele, w naszym sprawozdaniu wzywa się administrację, która we współpracy z agencjami federalnymi, organizacjami sektora prywatnego, dostawcami usług zdrowotnych i społecznych, konsumentami i innymi interesariuszami posiadającymi odpowiednią wiedzę specjalistyczną, do opracowania i realizacji krajowej strategii w zakresie opieki nad rodziną. promowanie dobrostanu opiekunów rodzinnych dla osób starszych
[patrz też: meblarz lubin, akhobby, squamax krem ]

Tags: , ,

No Responses to “Wspieranie opiekunów rodziny starszych Amerykanów ad”

 1. Roksana Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu opieka medyczna[...]

 2. Marbles Says:

  cierpiącym na przewlekłe bóle brzucha o nieustalonej przyczynie

 3. Dr. Cocktail Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: depilacja laserowa Poznań[...]

 4. Rozalia Says:

  Z tych warzyw piję sok który wyciskam

Powiązane tematy z artykułem: akhobby meblarz lubin squamax krem