Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Udostępnianie danych klinicznych i genomicznych dotyczących raka – potrzeba globalnych rozwiązań cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Centra dzielą zharmonizowaną infrastrukturę danych i prowadzą wspólnie oparte na biomarkerach badania kliniczne w populacji obejmującej ponad 60 000 pacjentów – model wspierający użyteczność kliniczną. Projekt wymiany informacji Genoptic Evidence Neoplasia, wspierany przez American Association for Cancer Research, przenosi tę koncepcję o krok dalej, z transatlantycką spółdzielnią wymiany danych. W pierwszym roku projektu dane genomiczne o jakości klinicznej oraz podstawowe dane kliniczne pochodzące od około 19 000 pacjentów w ośmiu głównych ośrodkach onkologicznych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie zostały zharmonizowane za pomocą wspólnego słownika danych do rejestrowania podtypów nowotworów; dane zostały następnie udostępnione publicznie. Dane podłużne z podgrup tych pacjentów są gromadzone w celu ustalenia rejestrów chorób specyficznych dla genotypów do stosowania w opiece klinicznej. To stowarzyszone podejście do gromadzenia danych klinicznych w perspektywie długoterminowej rozwiązuje problemy instytucjonalne związane z udostępnianiem danych medycznych.
The Cancer Moonshot uchwycił wyobraźnię badaczy, pacjentów i społeczeństwa. Realizacja ich pomysłów będzie możliwa tylko dzięki wykorzystaniu interoperacyjnego, skalowalnego systemu danych, w którym utrzymywana jest jakość danych. Pomimo wysiłków opisanych powyżej prace te są wciąż na wczesnym etapie. Nawet z dużym entuzjazmem do udostępniania danych i coraz większej ilości zbiorów danych genomowych, niezdolność do rutynowej korelacji podłużnych informacji klinicznych z precyzyjnymi danymi genomowymi w bezpiecznych i akceptowalnych ramach nadal utrudnia rozwój innowacyjnych ścieżek opieki opartych na danych dla pacjentów z rakiem – podobnie jak niepewność dotycząca finansowej stabilności międzynarodowego udostępniania danych. Uważamy, że stworzenie globalnego ekosystemu informatycznego, w którym precyzyjna onkologia płynnie przechodzi od diagnostyki nowotworu do odkrycia molekularnego, do odzyskiwania pacjentów, musi być naszym wspólnym celem.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne pod adresem.
Zespół Zespołu ds. Genomu i Raka Klinicznego Raka Globalnego Sojuszu na rzecz Genomiki i Zdrowia obejmuje Mark Lawler, Ph.D., Centrum Badań nad Rakiem i Biologii Komórki, Queen s University Belfast, Belfast, Wielka Brytania; David Haussler, Ph.D., University of California, Santa Cruz Genomics Institute, Santa Cruz; Lillian L. Siu, MD, Princess Margaret Cancer Center, University of Toronto, Toronto; Dr Melissa A. Haendel i dr Julie A. McMurry, Katedra Informatyki Medycznej i Epidemiologii Klinicznej, Oregon Health and Science University, Portland; Bartha M. Knoppers, Ph.D., Centrum Genomiki i Polityki, McGill University, Montreal; Stephen J. Chanock, MD, Oddział Epidemiologii Raka i Genetyki, National Cancer Institute, Bethesda, MD; Fabien Calvo, MD, Ph.D., Cancer Core Europe i Institute Gustave Roussy Cancer Campus, Grand Paris, Villejuif, Francja; Bin T. The, MD, National Cancer Center, Singapur; Guneet Walia, Ph.D., Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation, San Francisco; Ian Banks, MD, Komitet Europejskiej Rzeczniczki Onkologicznej ds. Chorób Nowotworowych, Bruksela; Peter P
[patrz też: malvita grodzisk, mytnik tarnów, radirex opinie ]

Tags: , ,

No Responses to “Udostępnianie danych klinicznych i genomicznych dotyczących raka – potrzeba globalnych rozwiązań cd”

 1. Daria Says:

  Tętniak mózgu objawy niepozorne

 2. Lord Nikon Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do gabinet psychoterapii lublin[...]

 3. Seweryn Says:

  Brednia brednię pogania

 4. Zod Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: endokrynolog[...]

 5. Junkyard Dog Says:

  Chirurg plastyczny w czasie liftingu widzi, gdzie podano kwas hialuronowy

Powiązane tematy z artykułem: malvita grodzisk mytnik tarnów radirex opinie