Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Udostępnianie danych klinicznych i genomicznych dotyczących raka – potrzeba globalnych rozwiązań ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

National Cancer Institute, Genomic Data Commons4, udostępnił ponad 4 petabajty danych dotyczących genomiki – cenne źródło wszechstronnej eksploracji danych, które może ujawnić ukryte wcześniej powiązania między odmianami genomicznymi a rakiem. Amerykańskie badanie kohortowe DiscoverEHR, które łączyło sekwencje eksonów od 50 000 osób z danymi EHR (za zgodą pacjentów), ujawniło, że 3,5% pacjentów posiada aktywne mutacje w z 76 genów związanych z rakiem lub chorobami układu sercowo-naczyniowego.5 100 000 genomów Projekt generuje dane z sekwencjonowania całego genomu w celu informowania o podejmowaniu decyzji klinicznych dotyczących rzadkich chorób i raka w Wielkiej Brytanii; podobne projekty są realizowane we Francji i Holandii. Potrzebny jest jednak większy postęp w celu stymulowania globalnych postępów, w szczególności w celu ułatwienia wymiany danych między krajami. Uważamy, że idealnym modelem byłoby takie, w którym dane były przechowywane przez szpitale lub instytucje badawcze zamiast w scentralizowanym repozytorium, ale mogły być pobierane i analizowane przez członków globalnej społeczności zajmującej się badaniami nad rakiem za pomocą szeroko stosowanych, ale bezpiecznych metod. Taki system zapewniłby prywatność i bezpieczeństwo danych dla poszczególnych instytucji lub konsorcjów, jednocześnie poprawiając dostęp dla zewnętrznych naukowców.
Kluczowymi elementami tego stowarzyszonego modelu ekosystemu danych są tak zwane technologie kontenerowe, takie jak Docker, które umożliwiają użytkownikom pakowanie narzędzi do analizy genomiki i rurociągów w formacie przenośnym w celu przeprowadzania na miejscu analizy danych na różnych komputerach. platformy. Interoperacyjność jest dodatkowo wzmocniona przez interfejs programowania aplikacji Global Alliance, który ułatwia wymianę informacji genomowych z odczytu sekwencyjnego następnej generacji między wieloma organizacjami i na wielu platformach.
Przetwarzanie i odzyskiwanie danych federacyjnych za pomocą rozwiązań opartych na chmurze jest coraz bardziej możliwe, zarówno przez podmioty komercyjne, jak i inicjatywy, takie jak National Cancer Institute Cancer Genomics Cloud Pilots i projekt Europejskiej Mgławicy Helix. Rozwiązania oparte na chmurze są ogólnie kompatybilne z ramami prawnymi specyficznymi dla danego kraju lub regionu, a także zapewniają wartość ekonomiczną, a koszty użytkownika wynoszą około 1/10 w przypadku wysoko wydajnych obliczeń akademickich. Niedawne uruchomienie European Open Science Cloud zapewnia potencjalne ramy dla udostępniania danych w ramach oprogramowania open source, a inicjatywa Innovative Medicines, dzięki programowi Big Data for Better Outcomes, skłoniła firmy oferujące programy opracowywania leków onkologicznych do udostępniania swoich danych w wczesne etapy procesu badawczo-rozwojowego.
Kilka ważnych projektów transgranicznych zostało opracowanych przez społeczność zajmującą się badaniami nad rakiem w odpowiedzi na międzynarodowe wyzwanie dotyczące danych. BRCA Exchange zmobilizowała naukowców, klinicystów i rzeczników pacjentów na całym świecie i stworzył zorganizowany portal internetowy do udostępniania danych na temat patogenności mutacji BRCA1 i BRCA2 ocenianych przez ekspertów, umożliwiając lekarzom, pacjentom i laboratoriom testującym zrozumienie znaczenia każdego indywidualnego wariantu. Chociaż to podejście skutecznie powiązało dane genomiczne i kliniczne wysokiej jakości, jego zakres ogranicza się do informacji na poziomie pojedynczych genów; długoterminowym celem jest rozszerzenie tego modelu na inne geny związane z rakiem.
Cancer Core Europe obejmuje sześć wiodących ośrodków onkologicznych w różnych krajach europejskich i opiera się na modelu wirtualnego instytutu nowotworowego
[patrz też: jak odtłuścić wątrobę, ludowa nazwa bzu dzikiego, mytnik tarnów ]

Tags: , ,

No Responses to “Udostępnianie danych klinicznych i genomicznych dotyczących raka – potrzeba globalnych rozwiązań ad”

 1. Bruno Says:

  mój problem polega na tym, ze mam lekkie nadciśnienie

 2. Overrun Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: szpatułka laryngologiczna[...]

 3. Aurelia Says:

  lekarz u którego się leczę nie chce obniżyć mi dawki leku

 4. Woo Woo Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Warszawa USG ciąży[...]

 5. Married Man Says:

  Każdy zastrzyk może uszkodzić nerw na przykład

 6. Little General Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: fizjoterapia warszawa[...]

 7. Candy Butcher Says:

  Boli mnie ostanio brzuch strasznie.

Powiązane tematy z artykułem: jak odtłuścić wątrobę ludowa nazwa bzu dzikiego mytnik tarnów