Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Posts Tagged ‘jak odtłuścić wątrobę’

Świadomość tego, czego nie wiemy – poprawa utrzymania certyfikacji cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Opracowujemy serię częstszych, mniej uciążliwych metod oceny, koncentrujących się na identyfikowaniu luk w wiedzy, z eskalacją konsekwencji dla niezadowalającej wydajności w czasie. Będziemy również badać partnerstwa ze specjalistycznymi stowarzyszeniami, z których wiele ma już programy zaprojektowane, aby pomóc lekarzom w zintegrowaniu oceny i uczenia się z ich napiętym harmonogramem. Proces ten będzie polegał na określeniu oczekiwań dotyczących trwających programów edukacyjnych z wbudowaną oceną, które mogą służyć jako alternatywne ścieżki utrzymania. Niezależnie od ostatecznego wyniku, pozostajemy zobowiązani do zapewnienia, że poświadczenie ABIM jest znaczące i odpowiednie oraz że pochodzi z uczciwego, przejrzystego i możliwego do obrony procesu opartego na uczestnictwie i wynikach. 10-letni egzamin pozostanie ścieżką do ponownej certyfikacji dla lekarzy, którzy nie uczestniczą lub nie wykonują z powodzeniem tej alternatywnej ścieżki utrzymania, a także dla tych, którzy utracili certyfikat i chcą go przywrócić. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘jak odtłuścić wątrobę’

Świadomość tego, czego nie wiemy – poprawa utrzymania certyfikacji cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W 2015 r. W sprawie dotyczącej receptur oleju z ryb zatwierdzonego do leczenia pacjentów z bardzo wysokimi poziomami triglicerydów, firma Amarin Pharmaceuticals starała się promować produkt dla pacjentów o umiarkowanie wysokich poziomach, co wskazuje, że FDA nie uznało naukowo poprawnych brakujących dodatkowych danych pomocniczych. opracowując i dostarczając te dane, Amarin udała się do sądu. Po tym, jak FDA otrzymała niekorzystną decyzję wstępną, rozstrzygnęła sprawę, pozwalając producentowi na zakwestionowanie roszczeń, a nawet zapewniając specjalną ścieżkę do wstępnej oceny przyszłych roszczeń, które Amarin mogłaby chcieć wprowadzić. W innym przypadku dotyczącym offshorowskiego zastosowania leku przeciwbólowego, FDA pośpiesznie zatwierdziła szersze zakwestionowane wskazanie, unikając decyzji sądu, która zwiększyłaby wagę Caronii i Amarina. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘jak odtłuścić wątrobę’

Świadomość tego, czego nie wiemy – poprawa utrzymania certyfikacji cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Projekty takie jak w grupie Arkansas, które dały Pani L. jej licznik są coraz bardziej powszechne, a wielu producentów ustanowiło również programy filantropijne, przekazując glukometry pacjentom, którzy nie mogą sobie na nie pozwolić. Takie programy zapewniają wyspy pomocy. Jednak nawet najlepsze programy zorientowane na dystrybucję w niewielkim stopniu zmieniają nierówności projektowe, które utrzymują globalny system, w którym wyjątkowo dopasowane paski i zastrzeżone mierniki wymagają zniechęcających osiągnięć międzynarodowej koordynacji i pozostawiają wielu pacjentów i systemom zdrowotnym przeszkadzających lub niezdolnych do uzyskania lub zapewnienia tego podstawowego opieka. Spotkałem pacjentów takich jak pani D., którzy uciekali się do monitorowania poziomu glukozy poprzez posmakowanie jej moczu; lub pan J., który zmarł w wieku 22 lat na skutek powikłań cukrzycy krótko po tym, jak ciotka zastawiła jego glukometr, aby kupić artykuły spożywcze dla rodziny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘jak odtłuścić wątrobę’

Świadomość tego, czego nie wiemy – poprawa utrzymania certyfikacji cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wnioski, które Nixon przedstawił w 1973 r., Takie jak mandat pracodawcy i rozszerzenia programu Medicaid, nie są już wspierane przez Republikanów, ponieważ wiążą się z większymi wydatkami federalnymi i ekspansją władzy federalnej. Dlaczego dzisiejsi Republikanie, pomimo ich silnego wpływu na ACA, kontynuowali kampanię tak silnie, aby ją uchylić, i dlaczego Trump był tak niespecyficzny w swojej propozycji zastąpienia go. Republikanie wyrażają niechęć do tego, co postrzegają jako stronniczy sposób, w jaki prawo zostało uchwalone – bez jednego republikańskiego głosowania. Konserwatywni republikanie głęboko sprzeciwiają się nowym federalnym wydatkom i regulacjom w programie. Ponadto silny sprzeciw wobec reformy służby zdrowia dawno temu stał się filarem republikańskiej polityki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘jak odtłuścić wątrobę’

Świadomość tego, czego nie wiemy – poprawa utrzymania certyfikacji cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Celem badania było porównanie krótkoterminowego bezpieczeństwa i 12-miesięcznych wyników PCI (z wyjątkiem pierwotnej PCI dla STEMI) w szpitalach bez chirurgii serca w miejscu pracy, w porównaniu ze szpitalami z chirurgią serca w miejscu pracy. Metody
Przestudiuj badanie
MASS COMM była prospektywną, wieloośrodkową, randomizowaną, kontrolowaną próbą bezinności. Projekt badania został wcześniej zgłoszony.14 Badanie zostało zaprojektowane przez badaczy (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie) i zostało sfinansowane przez uczestniczące szpitale bez operacji kardiochirurgicznej na miejscu. Badanie przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w Deklaracji Helsińskiej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘jak odtłuścić wątrobę’

Świadomość tego, czego nie wiemy – poprawa utrzymania certyfikacji cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Współczynnik ryzyka dla progresji do szpiczaka mnogiego z leczeniem wynosił 0,18 (przedział ufności 95% [CI], 0,09 do 0,32; P <0,001) (Figura 2A). Objawowa choroba rozwinęła się u 47 pacjentów w grupie obserwującej (76%), w porównaniu z 13 pacjentami w grupie leczonej (23%). Podczas leczenia podtrzymującego 24 pacjentów miało biologiczną progresję, a do leczenia włączono małą dawkę deksametazonu (zgodnie z poprawką do protokołu) u 18 pacjentów. Przy medianie okresu obserwacji wynoszącej 26 miesięcy (zakres od 4 do 40) u 3 pacjentów wystąpiła częściowa odpowiedź, u 11 wystąpiła stabilna choroba bez objawów, a objawowy szpiczak wystąpił u 4. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »