Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Posts Tagged ‘dentysta mokotów’

OZNACZANIE ILOŚCIOWE KREATYNINY W MOCZU

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Oznaczanie opiera się na odczynie Jaffego, który polega na tym, że dodanie do moczu zawierającego kreatyninę wodnego roztworu kwasu pikrynowego i ługu nadaje moczowi czerwone zabarwienie. Odczynniki: 1) nasycony na zimno roztwór wodny czystego kwasu pikrynowego (acidum picrinicuni puriesimncm.), 2) 10% ług sodowy. Sprzęt: 3) kolorymetr monochromatyczny, np. spektrofotometr Pulfricha lub Colemana; 2) pipety pojemności 0,6 ml, 3 mI 9 mI; 3) łaźnia wodna, lejek ; 4) sączek Schleicher-Schiilla 597/1. Wykonanie: Do 3 mI moczu 100-krotnie rozcienczonego dodaje się 9 ml nasyconego roztworu czystego kwasu pikrynowego i 0,6 ml 10% ługu sodowego, po 15 minutach przesącza przez sączek Schleicher-Schiilla 59% i przesącz ściśle w 20 minut po jego zalkalizowaniu bada się w kolorymetrze monochromatycznym. W spektrofotometrze Pulfricha światło żarówki a odbija się od lusterek b i po przejściu przez soczewki c wpada do naczyniek d, w których ulega częściowemu pochłonięciu przez znajdujący się w każdym naczyńku płyn. Tak zmienione światło przechodzi dalej do pryzmatów h przez otwory e., których wielkość można zmieniać przy pomocy przesłon t, poruszanych przez bębny miarowe g. Padające promienie światła ulegają w pryzmatach załamaniu tak, iż w okularze i widać pole widzenia podzielone wąziutką linią na dwie połowy. Lewa połowa jest oświetlona światłem przechodzącym przez lewe naczyńko a prawa połowa – światłem, które przechodzi przez prawe naczynko, Między pryzmatami h i okularem i znajduje się bęben j z różnobarwnymi filtrami szklanymi k. Obracając bęben można wprowadzać na drogę światła odpowiedni filtr. [patrz też: dentysta olsztyn, dentysta mokotów, dentysta Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta mokotów’

OZNACZANIE ILOŚCIOWE KREATYNINY W MOCZU

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Przy oznaczaniu ilości kreatyniny przyrządem Colemana włącza się do niego prąd na 5-10 minut przed badaniem i nastawia długość fali nil 530 milimikronów. Do studzienki przyrządu wstawia się adapter i probówkę 6-304 B, wypełnioną wodą przekroploną, po czym nastawia się przyrząd na 100% przepuszczalności. Następnie probówkę z wodą wyjmuje się i wstawia do adapteru probówkę 6-304 B, wypełnioną badanym płynem, i odczytuje się wartość wygasania. Odczytaną wartość dzielimy przez 1,6 i ilość kreatyniny w mg określa się z krzywej sporządzonej z wzorcowych roztworów kreatyniny o stężeniu od 0,4 do 2,5 mg. Przy oznaczaniu kreatyniny w moczu otrzymaną wartość mnoży się przez 100, ze względu na 100-krotne jego rozcieńczenie. Obecność w moczu białka nie wpływa na postępowanie.
OZNACZANIE LICZBY BIAŁYCH KRWINEK W MOCZU Liczbę białych krwinek w moczu oznacza się w sposób następujący : Szklaneczkę o płaskim dnie ustawia się na papierze z dużymi literami, wlewa się do niej moczu po dokładnym jego skłóceniu i mierzy się wysokość warstwy moczu, przez którą nie da się już odczytać liter. W prawidłowym moczu litery można odczytać przez warstwę wysokości najwyżej 8 cm. Natomiast gdy 1 ml moczu zawiera 1.000 białych krwinek, litery można odczytać przez warstwę moczu wysokości najwyżej 6 cm; 1 ml moczu zawiera 3.000 białych krwinek, litery można odczytać przez warstwę moczu wysokości najwyżej 5 cm; 1 ml moczu zawiera 6.000 białych krwinek, litery można odczytać przez warstwę moczu wysokości najwyżej 4 cm; 1 ml moczu zawiera 8.000 białych krwinek, litery można odczytać przez warstwę moczu wysokości najwyżej 3 cm; 1 ml moczu zawiera 10.000 do 20.000 białych krwinek, litery m0żna odczytać przez warstwę .moczu wysokości najwyżej 2 cm; 1 ml moczu zawiera 40.000 białych krwinek, litery można odczytać przez warstwę moczu wysokości najwyżej %-1 cm. Jeżeli mocz zawiera w 1 ml 100-10.000 białych krwinek, wtenczas zwykłe próby kliniczne na białko wypadają w moczu przesączonym uje- mnie, o ile nerki są zdrowe. Zatem wynik dodatni prób z moczem zawierającym 100 do 10.000 białych krwinek w 1 ml ma przemawiać za białko- moczem nerkowym. Gdy 1 ml zawiera 50.000 białych krwinek, to próby na białko są dodatnie, lecz białkomocz nie przekracza 1 promile, jeżeli jest pochodzenia wyłącznie pozanerkowego. Na podstawie tego badania da się zatem nieraz rozstrzygnąć, czy białkomocz jest nerkowy, czy też nienerkowy. Trzeba jednak pamiętać, że w chorobach nerek białkomocz może być nieznaczny, nawet gdy choroba nerek jest skojarzona z ropnym nieżytem pęcherza moczowego i z zapaleniem miedniczek nerkowych. Toteż samo tylko zestawienie ilości białka i liczby krwinek białych w moczu nie za- wsze rozstrzyga bezwzględnie o pochodzeniu białkomoczu: nerkowym czy też nienerkowym. Metoda mierzenia stopnia zmętnienia moczu w zależności od liczby zawartych w nim białych krwinek nie da się zastosować, jeżeli mocz zawiera dużo bakterii. [patrz też: dentysta olsztyn, dentysta mokotów, dentysta Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries