Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Trzeba tu dodac, ze odpowiedzialne za konflikty wewnetrzne bywaja warunki zewnetrzne

Posted in Uncategorized  by admin
March 20th, 2018

Trzeba tu dodać, że odpowiedzialne za konflikty wewnętrzne bywają warunki zewnętrzne. Wymownie pisał o tym w r. 1912 znakomity, a zbyt mało znany, polski pedagog J. W. Dawid: “Warunki zewnętrzne pełnego, na wewnętrznej zgodności Z sobą i prawdziwości opartego życia i wyrażania się w znacznej mierze wytwarza tylko państwo – samorządne, z woli obywateli powstałe i wolność ich poręczające państwo narodowe. Tam, gdzie państwo oparte jest na ekonomicznym wyzysku albo też jest narodowo obce, dla moralnego życia jednostek wyrasta stałe niebezpieczeństwo, powstaje w nim szereg konfliktów i sprzeczności. Życie jednostek nie może się w pełni wyrazić, jakim jest rzeczywiście, indywidualnie i zawodowo, nie może jednostka realizować wszystkich swych wewnętrznych potrzeb i nakazów, część sił i uzdolnień musi tłumić, innym dawać wyraz tylko połowiczny i spaczony, w zetknięciu z zewnętrznymi, jej własnym potrzebom i dążnościom obcymi lub wrogim i formami społecznymi i państwowymi, mimo woli musi potrzeby te i dążności gwałcić, zaprzeczać, kłamać przekonaniom i uczuciom. W najlepszym razie wytwarza się życie dwoiste, ale dwoistość jest już zaprzeczeniem wewnętrznej zgodności i prawdziwości. A że zgodność z sobą, wewnętrzna prawdziwość uczuć, przekonań, sumienia jest rdzeniem życia moralnego, warunkiem i ostoją poczucia godności, które z kolei życie to umacnia i podtrzymuje, to gdy rdzeń ów zostaje podcięty, samo życie to musi w pewnym stopniu zostać nadwątlone i zakłócone. W warunkach tych wychowanie traci głęboki swój sens, staje się też czymś sprzecznym w sobie, połowicznym, konwencjonalnym (J. W. Dawid). [patrz też: stomatolog dziecięcy, dentysta opinie, dentysta Kraków ]

No Comments »

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Trzeba tu dodac, ze odpowiedzialne za konflikty wewnetrzne bywaja warunki zewnetrzne

Posted in Uncategorized  by admin
March 20th, 2018

Nieco inaczej najważniejsze są potrzeby biologiczne, znaczenie psychicznych jest mniejsze, ponieważ są wtórne, niepowszechne i zaspokojenie ich nie jest warunkiem życia. Istotnie, są potrzeby wspólne wszystkim ludziom, są inne wspólne prawie wszystkim dorosłym żyjącym w krajach cywilizowanych, a jeszcze inne występują tylko w pewnych niewielkich środowiskach lub nawet tylko u niektórych “dziwacznych” jednostek. Prawdą jest także, że możemy istnieć bez powietrza zaledwie parę minut, bez wody – parę dni, bez pożywienia – parę tygodni, a bez życzliwego uśmiechu albo bez pobudzającej myśli – całe lata. Gdy jednak interesują nas ludzie nie statystycznie, ale indywidualnie, gdy zakładamy, że celem naszym jest nie jakakolwiek egzystencja, lecz pełne i zdrowe życie, wtedy przyznajemy, że w tym lub innym jego okresie prawie każda potrzeba może osiągnąć królewską rangę. Zważmy, iż wraz z rozwojem cywilizacji rozwija się i sam człowiek, poszerzaj ąc przy tym zakres swoich potrzeb. Naturalny to bieg rzeczy, iż potrzeby, które przedwczoraj w ogóle nie istniały, wczoraj były elitarne, dziś są powszechne. Prawda ta odnosi się zarówno do potrzeb materialnych, jak i niematerialnych. Nasz przodek z epoki, kamienia łupanego mógł nie znać potrzeby emocjonalnego kontaktu, ale z chwilą, gdy się ona pojawiła, zaspokojenie jej konieczne jest dla zdrowia, rozwoju i choćby względnego zadowolenia z życia większości ludzi. Zważmy jeszcze i to, że potrzeba psychiczna nieraz triumfuje nad biologiczną, nie dopuszcza do jej zaspokojenia, nakazuje wyrzeczenie i poświęcenie, wstrzemięźliwość albo i męczeństwo. [przypisy: dentysta legnica, stomatolog Warszawa, dentysta Kraków ]

No Comments »

« Previous Entries