Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Posts Tagged ‘chlamydia w gardle’

Praktycznie miesien ten nie wykonuje zadnej czynnosci

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Jest to wąski mięsień przebiegający w fałdzie nalewkowo-nagłośniowym od chrząstki nalewkowatej jako przedłużenie mięśnia skośnego (m. obliquus) do brzegu nagłośni, gdzie część jego gubi się a część obniża się i dochodzi do chrząstki tarczowatej. Praktycznie mięsień ten nie wykonuje żad- nej czynności, podobnie jak i m. tarczowo-nagłośniowy (m. tb yreoepiglotticus), który ma swój przyczep na powierzchni wewnętrznej płytki chrząstki tarczowatej tuż przy linii środkowej i dochodzi do brzegu bocznego nagłośni. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chlamydia w gardle’

Praktycznie miesien ten nie wykonuje zadnej czynnosci

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chlamydia w gardle’

Praktycznie miesien ten nie wykonuje zadnej czynnosci

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Prawdopodobnie wszystkie potrzeby psychiczne są wtórne. Wtórne, wtórne od wtórnych, wtórne od wtórnych wtórnych i tak dalej. Już niemowlę odkrywa, że nakarmienie, zmiana pieluszki zależy od innych ludzi. Konieczność działania tych innych dla zaspokojenia nawet najprostszych potrzeb jednostki staje się podstawą różnorodnych międzyludzkich stosunków, które z kolei rodzą bardziej złożone potrzeby psychiczne. Wszystkie potrzeby nowe powstają dzięki dążeniu do zaspokojenia lub przy zaspokajaniu potrzeb już istniejących. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chlamydia w gardle’

Praktycznie miesien ten nie wykonuje zadnej czynnosci

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

STYL ZASPOKAJANIA. Zajmując się swoją własną osobą, człowiek chyba tylko w bardzo wyjątkowych wypadkach zaspokaja swoje dążenie, i to bynajmniej nie z korzyścią dla siebie i innych. F. ENGELS Wprawdzie pewne potrzeby biologiczne i wszystkie społeczne możemy zaspokajać różnym postępowaniem i osiąganiem różnych celów (obiektów), to jednak poszczególni ludzie stosują tylko niektóre sposoby, widzą tylko niektóre cele. A przecież tych sposobów i celów są krocie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries