Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Stosunki miedzy potrzebami moga byc rózne: neutralne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Stosunki między potrzebami mogą być różne: neutralne, gdy różne potrzeby ani się nie wspomagają, ani sobie nie przeszkadzają; harmonizujące, gdy się wzajemnie uzupełniają; konfliktowe, gdy chwilowo lub stale jedna drugiej utrudnia zaspokojenie, i – jak narzekał Ramuz – rzeczy, które kocham, nie kochają się między sobą. Zdarza się, iż kolizja potrzeb jest pozorna: by, zaspokoić potrzebę znaczenia, Janek zadaje gwałt swej potrzebie bezpieczeństwa chodząc po cienkim lodzie, a przecież mógłby trwalej, skuteczniej i bezpieczniej podnieść swój prestiż choćby systematycznie trenując judo. Kiedy indziej jednak konflikt jest rzeczywisty i każde dążenie do zaspokojenia jednej potrzeby wyklucza zaspokojenie innej: Jola chce być jak najbardziej wolna, (a może sądzi, że tak powinna chcieć?), ale równocześnie chce podlegać, lubi, gdy się za nią decyduje (może pewna uległość jest jej prawdziwą naturą?). Najczęściej tego rodzaju rozdźwięki zachodzą między pociągiem płciowym i miłością z jednej strony, a potrzebą uznania, dobrej samooceny i bezpieczeństwa z drugiej; doktorzy wiedzą, że bywają one przyczyną impotencji, oziębłości, przedwczesnej ejakulacji i zboczeń. Zdarzają się również konflikty w zakresie jednej potrzeby, np. potrzeby bezpieczeństwa. Oto Marek boi się wejść na drzewo po rzuconą tam przez siebie czapkę Zenka, ale Zenek, dużo odeń, silniejszy, grozi Markowi, że jeśli nie wejdzie, to go zbije! Zarówno pozorne, jak rzeczywiste, chwilowe czy trwałe kolizje potrzeb są zjawiskiem normalnym: wstępem do prawie każdego zaspokojenia jest akt wyboru; każde działanie, nawet każde powstrzymanie się od działania jest wypadkową potrzeb napierających w różnych kierunkach. Każdemu zdarzało się przeżywać te trzy typy sytuacji: a) chcieć jednocześnie dwóch wyłączających się rzeczy; b) chcieć i nie chcieć tej samej rzeczy; c) być zmuszonym do wyboru między rzec zami, które z równą siłą odpychają. [hasła pokrewne: radirex opinie, malvita grodzisk, meblarz lubin ]

Tags: , ,

No Responses to “Stosunki miedzy potrzebami moga byc rózne: neutralne”

  1. Riff Raff Says:

    Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

  2. Norbert Says:

    [..] Cytowany fragment: weterynarz dermatolog warszawa[...]

  3. Guillotine Says:

    Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

Powiązane tematy z artykułem: malvita grodzisk meblarz lubin radirex opinie