Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Oznaczanie ilości kreatyniny przyrządem Colemana

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy oznaczaniu ilości kreatyniny przyrządem Colemana włącza się do niego prąd na 5-10 minut przed badaniem i nastawia długość fali nil 530 milimikronów. Do studzienki przyrządu wstawia się adapter i probówkę 6-304 B, wypełnioną wodą przekroploną, po czym nastawia się przyrząd na 100% przepuszczalności. Następnie probówkę z wodą wyjmuje się i wstawia do adapteru probówkę 6-304 B, wypełnioną badanym płynem, i odczytuje się wartość wygasania. Odczytaną wartość dzielimy przez 1,6 i ilość kreatyniny w mg określa się z krzywej sporządzonej z wzorcowych roztworów kreatyniny o stężeniu od 0,4 do 2,5 mg. Przy oznaczaniu kreatyniny w moczu otrzymaną wartość mnoży się przez 100, ze względu na 100-krotne jego rozcieńczenie. Obecność w moczu białka nie wpływa na postępowanie.
OZNACZANIE LICZBY BIAŁYCH KRWINEK W MOCZU Liczbę białych krwinek w moczu oznacza się w sposób następujący : Szklaneczkę o płaskim dnie ustawia się na papierze z dużymi literami, wlewa się do niej moczu po dokładnym jego skłóceniu i mierzy się wysokość warstwy moczu, przez którą nie da się już odczytać liter. W prawidłowym moczu litery można odczytać przez warstwę wysokości najwyżej 8 cm. Natomiast gdy 1 ml moczu zawiera 1.000 białych krwinek, litery można odczytać przez warstwę moczu wysokości najwyżej 6 cm; 1 ml moczu zawiera 3.000 białych krwinek, litery można odczytać przez warstwę moczu wysokości najwyżej 5 cm; 1 ml moczu zawiera 6.000 białych krwinek, litery można odczytać przez warstwę moczu wysokości najwyżej 4 cm; 1 ml moczu zawiera 8.000 białych krwinek, litery można odczytać przez warstwę moczu wysokości najwyżej 3 cm; 1 ml moczu zawiera 10.000 do 20.000 białych krwinek, litery m0żna odczytać przez warstwę .moczu wysokości najwyżej 2 cm; 1 ml moczu zawiera 40.000 białych krwinek, litery można odczytać przez warstwę moczu wysokości najwyżej %-1 cm. Jeżeli mocz zawiera w 1 ml 100-10.000 białych krwinek, wtenczas zwykłe próby kliniczne na białko wypadają w moczu przesączonym uje- mnie, o ile nerki są zdrowe. Zatem wynik dodatni prób z moczem zawierającym 100 do 10.000 białych krwinek w 1 ml ma przemawiać za białko- moczem nerkowym. Gdy 1 ml zawiera 50.000 białych krwinek, to próby na białko są dodatnie, lecz białkomocz nie przekracza 1 promile, jeżeli jest pochodzenia wyłącznie pozanerkowego. Na podstawie tego badania da się zatem nieraz rozstrzygnąć, czy białkomocz jest nerkowy, czy też nienerkowy. Trzeba jednak pamiętać, że w chorobach nerek białkomocz może być nieznaczny, nawet gdy choroba nerek jest skojarzona z ropnym nieżytem pęcherza moczowego i z zapaleniem miedniczek nerkowych. Toteż samo tylko zestawienie ilości białka i liczby krwinek białych w moczu nie za- wsze rozstrzyga bezwzględnie o pochodzeniu białkomoczu: nerkowym czy też nienerkowym. Metoda mierzenia stopnia zmętnienia moczu w zależności od liczby zawartych w nim białych krwinek nie da się zastosować, jeżeli mocz zawiera dużo bakterii. [patrz też: letrox 50 cena, ludowa nazwa bzu dzikiego, squamax krem ]

Tags: , ,

No Responses to “Oznaczanie ilości kreatyniny przyrządem Colemana”

 1. Mr. Peppermint Says:

  Profilaktyka to regularne badania

 2. Disco Potato Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta Bytom[...]

 3. Twitch Says:

  Lekarze rodzinni mylą się nie czasem a zazwyczaj

 4. Zoja Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: drzwi chłodnicze[...]

 5. Dorian Says:

  A ja mam swoje zdanie i wiem najlepiej

Powiązane tematy z artykułem: letrox 50 cena ludowa nazwa bzu dzikiego squamax krem