Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

PCI w trybie przeciwwłamaniowym w szpitalach z lub bez kardiochirurgii na miejscu AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Celem badania było porównanie krótkoterminowego bezpieczeństwa i 12-miesięcznych wyników PCI (z wyjątkiem pierwotnej PCI dla STEMI) w szpitalach bez chirurgii serca w miejscu pracy, w porównaniu ze szpitalami z chirurgią serca w miejscu pracy. Metody
Przestudiuj badanie
MASS COMM była prospektywną, wieloośrodkową, randomizowaną, kontrolowaną próbą bezinności. Projekt badania został wcześniej zgłoszony.14 Badanie zostało zaprojektowane przez badaczy (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie) i zostało sfinansowane przez uczestniczące szpitale bez operacji kardiochirurgicznej na miejscu. Badanie przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w Deklaracji Helsińskiej. Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym uczestniczącym szpitalu zatwierdziła badanie, a każdy pacjent wyraził pisemną zgodę na udział w badaniu. Trzeci autor i ostatni autor mieli pełny dostęp do danych i ręczyli za integralność przedstawionych analiz, a wszyscy autorzy ręczyli za wierność tego raportu protokołowi próbnemu, który jest dostępny pod adresem. Procedury PCI przeprowadzono zgodnie ze standardami opieki w każdym miejscu i zastosowano tylko urządzenia zatwierdzone przez Food and Drug Administration.
Uczestnicy badania
Zrekrutowaliśmy pacjentów poddawanych cewnikowaniu diagnostycznemu ze względu na znaną lub podejrzewaną chorobę wieńcową w szpitalach bez operacji kardiochirurgicznej na miejscu. Aby wziąć udział w MASS COMM, każdy szpital, który nie miał operacji kardiochirurgicznej na miejscu, musiał uzyskać aprobatę Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Massachusetts i spełniać minimalne wymagania dotyczące liczby procedur PCI wykonywanych na miejscu i przez uczestniczących operatorów. Kryteria uczestnictwa i liczby procedur PCI wykonywanych w szpitalu i przez operatorów są wymienione w tabelach S1 i S2 w dodatkowym dodatku. Kluczowymi kryteriami wykluczenia była frakcja wyrzutowa lewej komory mniejsza niż 20% i docelowe zmiany o dowolnej z następujących cech: niezabezpieczone lewe główne zwężenie tętnic wieńcowych o więcej niż 50% średnicy światła, leczenie z zastosowaniem procedury innej niż angioplastyka balonowa przed umieszczeniem stentu, położeniem przeszczepu żyły odpiszczelowej lub naczyniem służącym wyłącznie żywemu miokardium14 (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym).
Pacjenci zostali oceniani pod kątem kwalifikowalności i zostali losowo przydzieleni, w stosunku 3: 1, do poddania się PCI w szpitalu bez operacji kardiochirurgicznej na miejscu lub do przeniesienia na PCI do uczestniczącego szpitala z chirurgią serca na miejscu. Randomizację przeprowadzono za pomocą zapieczętowanych kopert, z warstwowaniem według szpitala i historii lub bez historii cukrzycy.
Punkty końcowe
Końcowe punkty końcowe to częstość występowania poważnych niekorzystnych zdarzeń sercowych po 30 dniach (punkt końcowy bezpieczeństwa) i po 12 miesiącach (punkt końcowy skuteczności) po zabiegu
[podobne: pabian med pabianice, jak odtłuścić wątrobę, pabian med pabianice wrocław ]

Tags: , ,

No Responses to “PCI w trybie przeciwwłamaniowym w szpitalach z lub bez kardiochirurgii na miejscu AD 2”

 1. Thrasher Says:

  Boli mnie ostanio brzuch strasznie.

 2. Maciej Says:

  Article marked with the noticed of: usługi pogrzebowe warszawa[...]

 3. The Happy Jock Says:

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

 4. Nadia Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psychoterapia kielce[...]

 5. Buckshot Says:

  Polecono mi fototerapię

 6. Kickstart Says:

  Article marked with the noticed of: prześcieradło jednorazowe[...]

 7. Cosmo Says:

  Witam ,choruje już 12 lat 

Powiązane tematy z artykułem: jak odtłuścić wątrobę meblarz lubin pabian med pabianice