Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Zdrowie populacji – Dwupartyjny program dla administracji przychodzącej od przywódców państw ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Uczymy się poprzez CMMI State Innovation Models Initiative i CMS Comprehensive Primary Care Initiative, że najlepiej jest, aby to dostosowanie miało miejsce na poziomie lokalnym, gdzie płatnicy mogą nauczyć się współpracować, a nie konkurować, na temat wspólnych wyzwań, takich jak identyfikacja populacji. priorytety zdrowotne, pomiar wydajności usługodawcy i transformacja opieki podstawowej. Ta praca wymaga czasu, zaufania i przywództwa wspieranego przez rząd. Dzięki bardziej przejrzystym wskazówkom CMS dotyczącym warunków uczestnictwa w programie Medicare państwa będą zachęcane do kontynuowania działań związanych z reformą płatności. Wysiłki te mogą przybrać formę odmian istniejących modeli Medicare, takich jak odpowiedzialne organizacje opiekuńcze lub domy opieki medycznej skupione na pacjentach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zdrowie populacji – Dwupartyjny program dla administracji przychodzącej od przywódców państw

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Wspólnym celem liderów polityki zdrowotnej na poziomie rządu stanowego w Stanach Zjednoczonych jest promowanie zdrowia i dobrostanu wszystkich populacji w największym możliwym stopniu w ramach stałych ograniczeń zasobów. Na nasze zdrowie wpływają nasze środowiska fizyczne i społeczne, nasze geny, nasze możliwości ekonomiczne i edukacyjne oraz, w znacznie mniejszym stopniu, opieka medyczna, którą otrzymujemy1. Liderzy państwowi rozumieją, że jako społeczeństwo wydajemy nasze niewłaściwe sposoby na złe rzeczy – kładąc nacisk na leczenie zapobiegawcze i opiekę medyczną nad usługami społecznymi.2 Państwa ponoszą odpowiedzialność za wiele czynników wpływających na zdrowie populacji, w tym na programy Medicaid, działania w zakresie zdrowia publicznego, regulacje dotyczące ubezpieczeń komercyjnych oraz rozwój gospodarczy i edukację. A wyzwania zdrowotne, przed którymi stają państwa, wciąż rosną. Pacjenci o wysokich kosztach, o wysokiej potrzebie moczenia programów Medicaid; więzienia stały się de facto systemami leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji; dzisiejsze zaniedbane dzieci są obowiązkami państwowymi jutra; rodziny o niskich i średnich dochodach zmagają się z rosnącymi świadczeniami opieki zdrowotnej; a wymagania starzejącego się społeczeństwa coraz częściej opodatkowują rodziny, systemy opieki zdrowotnej i społeczności. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zakończenie epidemii opioidów – wezwanie do działania cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

To jeden z tych czasów. To jest chwila dla klinicystów, którzy poświęcili swoje życie, aby zapewnić opiekuńczą opiekę innym – być nie tylko opiekunami, ale także liderami i rzecznikami, których potrzebują nasze społeczności. Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne pod adresem.
Ten artykuł został opublikowany 9 listopada 2016 r. O godzinie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zakończenie epidemii opioidów – wezwanie do działania ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej zainwestował miliony dolarów w programy leczenia, dostęp do programów naloksonu i monitorowania leków na receptę, a Centrum Kontroli i Prewencji Chorób opracowało wytyczne dla lekarzy przepisujących opioidy. Idąc dalej, Kongres będzie musiał w odpowiedni sposób finansować wysiłki w tej dziedzinie. Konieczne będzie także kontynuowanie wysiłków zmierzających do poszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej, co ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania dostępu do usług profilaktycznych i terapeutycznych. Mimo, że 20 milionów osób zapewniło opiekę zdrowotną dzięki ustawie Affordable Care Act, wciąż są miliony potrzebujących jej, szczególnie w państwach, które jeszcze nie rozwinęły Medicaid. Jednak epidemia opioidowa nie może być rozwiązana wyłącznie przez rząd. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »