Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Rak wątrobowokomórkowy jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów związanych z rakiem na całym świecie. W heterogennej grupie raków wątrobowych u osób z cechami zarodkowej ekspresji genów komórek macierzystych i komórek progenitorowych najgorsze rokowanie. Gen onkofalowy SALL4, marker podtypu raka wątrobowokomórkowego o cechach progenitorowych, jest związany ze złym rokowaniem i jest potencjalnym celem leczenia. Metody
Przebadaliśmy próbki uzyskane od pacjentów z pierwotnym rakiem wątrobowokomórkowym w celu ekspresji SALL4 i przeprowadziliśmy analizę kliniczno-patologiczną. Następnie przeprowadzono badania utraty funkcji w celu oceny roli SALL4 w hepatokarcynogenezie i jej potencjalnego celu molekularnego w leczeniu. Aby ocenić działanie terapeutyczne peptydu skierowanego przeciwko SALL4, wykorzystano testy ksenoprzeszczepów funkcjonalnych in vivo i in vivo.
Wyniki
SALL4 jest białkiem onkofalowym, które ulega ekspresji w wątrobie płodowej człowieka i wycisza się w wątrobie dorosłej, ale ulega ponownej ekspresji w podgrupie pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym i niekorzystnym rokowaniem. Analiza ekspresji genów wykazała wzbogacenie sygnatur genów progenitorowych z nadekspresją genów proliferacyjnych i przerzutowych w raku wątrobowokomórkowym dodatnim do SALL4. Badania utraty funkcji potwierdziły kluczową rolę SALL4 w przeżyciu komórek i rakotwórczości. Blokowanie interakcji SALL4-coreressor uwolniło hamowanie PTEN (fosfataza i białko homologów tensyny) i hamowało tworzenie nowotworu w modelach heteroprzeszczepu in vivo.
Wnioski
SALL4 jest markerem dla podklasy progenitorów raka wątrobowokomórkowego o agresywnym fenotypie. Brak ekspresji SALL4 w zdrowej wątrobie dorosłej zwiększa potencjał SALL4 jako celu leczenia w raku wątrobowokomórkowym. (Finansowane przez Singapore National Medical Research Council i inne.)
Wprowadzenie
Rak wątrobowokomórkowy jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów związanych z rakiem na całym świecie. Chociaż epidemiologiczne czynniki ryzyka dla raka wątrobowokomórkowego są dobrze znane, mechanizmy molekularne leżące u podstaw hepatokarcynogenezy nie są dobrze scharakteryzowane. Wyjaśnienie tych mechanizmów może umożliwić identyfikację nowych kandydatów do celów terapeutycznych. Chociaż zabieg chirurgiczny, transplantacja wątroby i interwencja radiologiczna mogą być realnymi opcjami dla pacjentów z wczesnym stadium choroby, rokowanie związane z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym pozostaje nieznośne.2 Chemioterapia skojarzona nie poprawiła ogólnego czasu przeżycia, ale mimo to była szeroko stosowana w wielu przypadkach. lat ze względu na jego możliwą rolę w procesie paliatywnym
[więcej w: akhobby, meblarz lubin, dromader plewiska ]

Tags: , ,

No Responses to “Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym”

 1. Lord Nikon Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta ceny[...]

 2. Natural Mess Says:

  leczenie raka jądra polega na jego usunięciu

 3. Vagabond Warrior Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: tabletki przeciwstarzeniu[...]

 4. Grave Digger Says:

  ja mam niedoczynność na tle Hashimoto

Powiązane tematy z artykułem: akhobby dromader plewiska meblarz lubin