Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 9

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Rozcięte guzy podskórne przedstawiono poniżej. Panel F pokazuje średnią masę guzów wyciętych w dniu 18 po przeszczepieniu i leczeniu u pięciu myszy, które otrzymały dootrzewnowo peptydy fuzyjne TAT. T bary oznaczają standardowe odchylenia. Ostatnio opisaliśmy peptyd SALL4 12-AA jako konkurencyjny inhibitor, który blokuje interakcję między SALL4 i NuRD, iw wyniku tego blokuje funkcję represji SALL4, w której pośredniczy NuRD.20 Przebadaliśmy, czy ten peptyd SALL4 12-AA był skuteczny w kierowaniu Szlak SALL4-PTEN-AKT i powodował obniżoną żywotność komórek raka wątrobowokomórkowego. Gdy 5 .M lub 20 .M niezmutowanego peptydu SALL4 dodano do komórek SNU-398, liczba żywych komórek była zmniejszona, w porównaniu z komórkami SNU-398 traktowanymi kontrolnym zmutowanym peptydem i wymieszanym peptydem. Jako kontrolę pozytywną stosowano trichostatynę A, ogólny inhibitor HDAC. 21, 22 Gdy dodano inhibitor PTEN SF1670 do komórek potraktowanych peptydem SALL4, uratowano fenotyp, o czym świadczy utrzymanie żywotności komórek (Figura 4A). ). Wyniki te sugerują, że PTEN odgrywa ważną rolę w indukowanej przez peptyd SALL4 utracie żywotności komórek nowotworowych w raku wątrobowokomórkowym. Przeciwnie, peptyd SALL4 nie wywierał wpływu na komórki SNU-387 z niewykrywalną endogenną ekspresją SALL4 (Figura 4B). To odkrycie sugeruje, że peptyd SALL4 jest specyficznym środkiem hamującym nadmiernie wyrażające SALL4 komórki raka wątrobowokomórkowego, z minimalnym toksycznym działaniem na komórki SALL4-ujemne, w porównaniu z inhibitorem HDAC, trichostatyną A.
Aby potwierdzić udział supresora nowotworowego PTEN w wywołanej peptydem SALL4 redukcji żywotności komórek raka wątrobowokomórkowego, analizowaliśmy ekspresję PTEN za pomocą Western blotting. Leczenie peptydem SALL4 indukowało rozległy wzrost poziomów białka PTEN w komórkach SNU-398 (Figura 4C). Przeciwnie, peptyd SALL4 miał znikomy wpływ na ekspresję PTEN w komórkach SNU-387 (Figura 4D). Następnie zbadaliśmy, czy wzrost ekspresji PTEN miał wpływ na sygnalizację PI3K. PTEN działa jako fosfataza do defosforylacji AKT. Analiza Western blot wykazała znaczną redukcję ufosforylowanych poziomów białka AKT przez traktowanie peptydem SALL4 w komórkach SNU-398 (Figura 4C), ale nie w komórkach SNALL-SN3 o niskim SALL4 (Figura 4D); sugeruje to, że wzrost poziomu ekspresji PTEN miał funkcjonalną rolę w blokowaniu sygnalizacji przeżycia PI3K przez defosforylację AKT. Co więcej, efekt ten mógłby zostać uratowany przez inhibitor PTEN, co jest zgodne z rolą SALL4 w regulacji tego szlaku.
W celu dalszego przetestowania terapeutycznego działania tego peptydu na leczenie in vivo, skoniugowaliśmy zmutowane i nieummuwane peptydy z transaktywatorem domeny transdukcji białka transkrypcji (TAT) i podawano peptydy dootrzewnowo u nieotyłych myszy z cukrzycą z ciężkim złożonym niedoborem odporności, w którym SNU -398 komórek zostało przeszczepionych podskórnie
[podobne: multimed bieruń, squamax krem, pabian med pabianice ]

Tags: , ,

No Responses to “Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 9”

 1. Paweł Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: zdrowe żywienie[...]

 2. Screwtape Says:

  Wyjątkowo niechlujnie pod względem pisowni napisany artykuł.

 3. Rooster Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: catering dietetyczny[...]

 4. Stanisław Says:

  Ja używam w kapsułkach kwas hialuronowy

Powiązane tematy z artykułem: multimed bieruń pabian med pabianice squamax krem