Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Podsumowując, dane te sugerują, że ekspresja onkofalowego białka SALL4 może być wykorzystana jako marker molekularny do identyfikacji agresywnego podobnego do komórek progenitorowych podtypu raka wątrobowokomórkowego i że ekspresja SALL4 ma wartość prognostyczną dla pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym. Kierowanie SALL4 przez nowy peptyd
Nasze badania utraty funkcji sugerują, że SALL4 jest potencjalnym celem terapeutycznym dla raka wątrobowokomórkowego i że regulacja w dół SALL4 może odwrócić agresywny fenotyp raka wątrobowokomórkowego. Następnie staraliśmy się opracować ukierunkowaną terapię, aby antagonizować onkogenną rolę SALL4. Wiadomo, że SALL4 działa jako represor transkrypcji przez rekultywację przebudowy nukleozomu histonalnego i HDAC (NuRD), deacetylazy histonowej (HDAC) oraz, że supresor PTEN guza (fosfataza i homolog tensyny) znajduje się wśród docelowych genów represjonowanych przez SALL4. 19 Dane dotyczące mikromacierzy SALL4 z utratą funkcji dostarczyły bezpośredni dowód na to, że w raku wątrobowokomórkowym szlak PTEN-AKT jest zaangażowany w hepatokarcynogenezę indukowaną przez SALL4, ponieważ znaczące zmiany w aktywności sygnałowej kinazy fosfatydyloinozytolu klasy I (PI3K) pośredniczone przez AKT były znacząco zmienione przez regulację w dół SALL4 (P = 0,02).
Figura 4. Figura 4. Specyficzne targetowanie SALL4 przez peptyd SALL4 w komórkach raka wątroby komórkowej z wysoką ekspresją SALL4. Test żywotności komórek 3- (4,5-dimetylotiazol-2-ilo) -5- (3-karboksymetoksyfenylo) -2- (4-sulfofenylo) -2H-tetrazoliowy pokazuje wpływ peptydu SALL4 na komórki SNU-398 z wysoka endogenna ekspresja SALL4 (panel A) i komórki SNU-387 z niewykrywalnym wyrażeniem SALL4 (panel B). Żywotność komórek określono 72 godziny po traktowaniu peptydem. Absorbancja przy 490 nm była bezpośrednio skorelowana z żywotnością komórek. Nieaktywny funkcjonalny peptyd SALL4, zmutowany niefunkcjonalny peptyd, trichostatynę A (TSA), wymieszany peptyd kontrolny i niezmutowany peptyd z inhibitorem PTEN (fosfataza i homolog tensyny) dodano do komórek we wskazanym stężeniu. Stężenie inhibitora PTEN wynosiło 400 nM (panele od A do D). W panelach A i B traktowanie było kontrolą bez leczenia, leczenie 2 było traktowaniem komórek 5 .M peptydów lub 50 nM TSA, a leczenie 3 było traktowaniem komórek 20 .M peptydów lub 100 nM TSA. Analizy Western blot pokazują wpływ peptydów na PTEN, AKT i fosforylowaną ekspresję AKT (pAKT) na komórki SNU-398 (Panel C) i komórki SNU-387 (Panel D) 72 godziny po traktowaniu peptydem; .-tubulinę analizowano jako kontrolę obciążenia. Zastosowano 20 .M niemutującego lub wymieszanego peptydu lub 100 nM TSA. Stężenie inhibitora PTEN wynosiło 400 nM. Panel E pokazuje nieotyłe myszy z cukrzycą z ciężkim złożonym niedoborem odporności, które przeszły transplantację z 3 milionami komórek SNU-398 na lewym boku i były leczone dootrzewnowo przez 5 kolejnych dni 56 mg zmutowanego peptydu TAT na kilogram masy ciała lub 60 mg nie mutanta. peptyd na kilogram (górny panel)
[podobne: acard ełk, acard ełk Warszawa, diason łódź ]

Tags: , ,

No Responses to “Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 8”

  1. Cereal Killer Says:

    ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

  2. Vanessa Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dobry psychoterapeuta warszawa[...]

  3. The Howling Swede Says:

    mam wskazanie lekarza neurologa

Powiązane tematy z artykułem: acard ełk diason łódź dromader plewiska