Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Podobnie, ekspresja SALL4 była związana ze słabym przeżyciem wśród pacjentów w kohorcie z Hongkongu (P = 0,002) (Figura 2B). Nasza jednoczynnikowa analiza wykazała również, że SALL4 było związane z nawrotem choroby zarówno w kohorcie Singapuru (tabela S4 w dodatkowym dodatku), jak i kohortą z Hongkongu (tabela S5 w dodatkowym dodatku). Ponadto nasze badania asocjacyjne potwierdziły, że stan ekspresji SALL4 nie był związany z wyjściową czynnością wątroby lub przerzutami do węzła guza i etapami raka wątroby w Barcelonie w kohorcie z Singapuru (tabela S1 w dodatkowym dodatku) lub kohorty z Hongkongu ( Tabela Co więcej, status ekspresji SALL4 w kohorcie Singapuru nie różnił się istotnie w zależności od tego, czy pacjenci otrzymywali, czy nie otrzymali leczenia przedoperacyjnego. W modelu wieloczynnikowej regresji Coxa, SALL4 był niezależnym czynnikiem prognostycznym dla całkowitego przeżycia (współczynnik ryzyka zgonu 2,87, przedział ufności 95% [CI], 1,09 do 7,52, P = 0,03) w kohorcie Singapuru (Tabela S6 w Dodatku Załącznik) i niezależny czynnik prognostyczny zarówno całkowitego przeżycia (współczynnik ryzyka zgonu, 1,52; 95% CI, 1,00 do 2,32; P = 0,05), jak i wczesny nawrót (współczynnik ryzyka 1,67; 95% CI, 1,11 do 2,51; P = 0,01 ) w kohorcie z Hongkongu (tabela S7 w dodatkowym dodatku) po dostosowaniu do innych cech kliniczno-patologicznych, które w sposób konwencjonalny uznano za mające wartość prognostyczną w raku wątrobowokomórkowym.
Badania profilowania genu sugerują, że pacjenci z nowotworami, którzy mają zarodkowe wyrażenia ekspresji genów zarodkowych komórek macierzystych lub komórek progenitorowych wątroby, mają złe rokowanie.14-16 Aby zbadać, czy nowotwory hepatocytowe SALL4-dodatnie mają wzór ekspresji genów z hepatoblastami płodowymi , wyodrębniliśmy globalne dane dotyczące ekspresji genów na hepatocytach, tkance wątroby płodu i raku wątrobowokomórkowym (wszystkie z ludzi) z bazy danych Gene Expression Omnibus do hierarchicznej analizy skupień. Nasza analiza wykazała, że raki wątrobowokomórkowe o wysokim SALL4 skupiały się ściśle na wątróbkach płodowych, podczas gdy raki wątrobowokomórkowe o niskiej SALL4 skupiały się na prawidłowych hepatocytach (ryc. 2C). Odkrycia te sugerują, że raki wątrobowokomórkowe, które eksprymują SALL4, mają wzór ekspresji genu, który jest podobny do wzoru w wątrobowych komórkach progenitorowych, a zatem są słabo zróżnicowane, agresywne i związane ze złym rokowaniem.
Następnie zbadaliśmy znaczenie SALL4 w raku wątrobowokomórkowym, wykonując badania utraty funkcji. Powalenie SALL4 za pomocą krótkiego RNA o strukturze spinki do włosów (shRNA) spowodowało spadek żywotności komórek, wzrost apoptozy i zmniejszenie rakotwórczości komórek raka wątrobowokomórkowego (ryc.
[patrz też: diason łódź, włókniaki wiszące, dromader plewiska ]

Tags: , ,

No Responses to “Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 6”

 1. Drugstore Cowboy Says:

  [..] Cytowany fragment: fotele obrotowe biurowe[...]

 2. Ignacy Says:

  Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

 3. Vanessa Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: sklep ekologiczny[...]

 4. Lidia Says:

  I prosze nie zwalac winy na lekarzy

 5. Brajan Says:

  [..] Cytowany fragment: tabletki na gardło[...]

 6. Inga Says:

  rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

Powiązane tematy z artykułem: diason łódź dromader plewiska włókniaki wiszące