Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Ponadto ekspresja SALL4 nie została wykryta w dwóch unieśmiertelnionych, nietransformowanych liniach komórek wątroby, THLE-2 i THLE-3. Dane te sugerują, że te linie komórkowe są odpowiednimi modelami do dalszego testowania naszej hipotezy i potwierdzają nasze odkrycie, że SALL4 ulega reekspresji w podgrupie raków wątrobowokomórkowych. Podsumowując, wyniki uzyskane z wielu różnych testów i grup próbek klinicznych wykazały, że SALL4 był wyrażany w tkance wątroby płodu, wyciszany w prawidłowej tkance wątroby u dorosłych i ponownie eksprymowany w wielu tkankach od dorosłych z rakiem wątrobowokomórkowym (ryc.
SALL4 jako czynnik prognostyczny w przypadku raka wątrobowokomórkowego
Rycina 2. Rycina 2. Słabe rokowanie przewidywane przez ekspresję SALL4 w raku wątrobowokomórkowym. W panelu A krzywe Kaplana-Meiera pokazują niższy wskaźnik całkowitego przeżycia z rakiem wątrobowokomórkowym SALL4-dodatnim niż z rakiem wątrobowokomórkowym SALL4-ujemnym w kohorcie Singapuru. W panelu B krzywe Kaplana-Meiera wykazują niższe prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego z rakiem wątrobowokomórkowym o wysokim SALL4 w kohorcie z Hongkongu. W panelu C dendrogram i mapa cieplna przedstawiają hierarchiczną analizę skupień danych dotyczących ekspresji genów z ludzkich próbek pierwotnych hepatocytów, tkanki wątroby płodu i raka wątrobowokomórkowego; profile ekspresji genów uzyskano z publicznych baz danych. Kolumny reprezentują pojedyncze próbki, a rzędy reprezentują pojedyncze geny. Każda komórka w macierzy reprezentuje poziom ekspresji genu w pojedynczej próbce. Pasek skali wskazuje poziom ekspresji; czerwony oznacza wysoki poziom ekspresji, a zielony niski poziom ekspresji. W panelu D dendrogram i mapa cieplna przedstawiają hierarchiczną analizę skupień danych dotyczących ekspresji genów z ludzkich próbek pierwotnych hepatocytów, tkanki wątroby płodu i komórek SNU-398 transdukowanych za pomocą krótkiego spinki RNA lub swoistego dla SALL4 shRNA (shSALL4 ).
Aby przeanalizować kliniczne znaczenie reaktywacji SALL4 w raku wątrobowokomórkowym, przeprowadziliśmy analizę kliniczno-patologiczną próbek z Singapuru i Hongkongu pierwotnego raka wątrobowokomórkowego. Analiza ta wykazała, że pacjenci z wysokim poziomem ekspresji SALL4 mieli gorsze rokowanie niż pacjenci z niskim poziomem ekspresji SALL4. Jednowymiarowa analiza przeżycia wśród pacjentów z kohorty Singapuru wykazała, że brak białka SALL4 (wynik immunohistochemiczny wynoszący 0 w skali od 0 do 4, przy czym wyższe wyniki wskazują na większy odsetek komórek dodatnich [patrz rozdział Metody dodatkowe w Dodatek uzupełniający]), dawały znaczącą przewagę przeżycia (P = 0,02) (rysunek 2A)
[hasła pokrewne: włókniaki wiszące, pabian med pabianice, acard ełk ]

Tags: , ,

No Responses to “Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 5”

 1. Kitchen Says:

  Article marked with the noticed of: implanty zębów Kraków[...]

 2. Marlena Says:

  Badaja badaja i nic

 3. Crash Override Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Analizy cen[...]

 4. Anastazja Says:

  Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

Powiązane tematy z artykułem: acard ełk pabian med pabianice włókniaki wiszące