Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2018

W próbkach z Hongkongu poziom ekspresji SALL4 podzielono na dwie grupy. Grupa o wysokim poziomie ekspresji SALL4 (grupa o wysokim SALL4) miała intensywność ekspresji SALL4, która była równa lub przekraczała medianowy poziom ekspresji wykrywany podczas analizy mikromacierzy, podczas gdy grupa o niskim poziomie ekspresji SALL4 (grupa o niskiej SALL4 ) miał intensywność ekspresji SALL4 niższą niż mediana poziomu ekspresji. Jednowariackie analizy łącznego całkowitego przeżycia i nawrotu nowotworu przeprowadzono przy użyciu modelu regresji proporcjonalnych hazardów Coxa w kohorcie Singapuru i przy użyciu metody Kaplana-Meiera, a następnie testu log-rank w kohorcie z Hongkongu. Czynniki mające znaczenie prognostyczne zostały uwzględnione w kolejnych analizach wieloczynnikowych z wykorzystaniem modelu regresji proporcjonalnych hazardów Coxa w obu kohortach. Do analizy statystycznej próbek z Singapuru pierwotnego raka wątrobowokomórkowego przeanalizowano 79 ze 179 próbek, dla których dostępne były pełne dane kliniczno-patologiczne. Znaczenie korelacji określono za pomocą analiz korelacji Spearmana i Pearsona. Test chi-kwadrat i test t-Studenta wykorzystano do porównań między grupami o wysokim SALL4 i low-SALL4. Wartość AP 0,05 lub mniej została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki
Ekspresja SALL4 w wątrobowokomórkowym raku
Figura 1. Figura 1. SALL4 wyrażono w ludzkiej wątrobie płodowej, wyciszono w dorosłej wątrobie i reaktywowano podtypem raka wątrobowokomórkowego. Panel A pokazuje barwienie immunohistochemiczne utrwalonej w formalinie, zatopionej w parafinie wątroby ludzkiej płodu i wątroby dorosłego człowieka. Ekspresja SALL4 jest wskazana przez brązowe zabarwienie. Paski skali oznaczają 100 .m. Panel B pokazuje barwienie immunohistochemiczne próbki raka wątrobowokomórkowego i dopasowaną nienowotworową próbkę wątroby na analizę mikromacierzy tkankowej. Ekspresję SALL4 wykryto w tkance raka wątrobowokomórkowego i umiejscowiono w jądrze, na co wskazuje brązowe zabarwienie. Paski skali oznaczają 100 .m. Panel C pokazuje różnicową ekspresję SALL4 w 228 dopasowanych próbach pierwotnego raka wątrobowokomórkowego i nienowotworowej tkance wątroby z kohorty Hongkongu, jak określono za pomocą analizy mikromacierzy. Panel D pokazuje mikromacierzową ekspresję SALL4 w pierwotnym raku wątrobowokomórkowym i nienowotworowej tkance wątrobowej na podstawie połączonych danych z publicznych baz danych. Panel E pokazuje wyniki ilościowej analizy odwrotnej transkryptazy-reakcji łańcuchowej polimerazy ekspresji SALL4A (po lewej) i SALL4B (prawej) w 10 liniach ludzkich ludzkiego raka wątrobowokomórkowego i dwóch unieśmiertelnionych nietransformowanych linii komórkowych hepatocytów, THLE-2 i THLE- 3
[patrz też: lek w saszetkach na przeziębienie, przychodnia portowa rejestracja, badania w kierunku celiakii ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: badania w kierunku celiakii lek w saszetkach na przeziębienie przychodnia portowa rejestracja