Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Potrzeba zrozumienia patogenezy molekularnej raka wątrobowokomórkowego i opracowania skuteczniejszych terapii celowanych pozostaje pilna. Ludzki homolog spallotowego genu Drosophila spall, SALL4, koduje czynnik transkrypcji palca cynkowego C2H2. Jest to jeden z kluczowych czynników utrzymania pluripotencji i samoodnawiania się embrionalnych komórek macierzystych.4-6 W mysiej wątrobie, Ekspresja Sall4 stopniowo zmniejsza się w trakcie rozwoju i zostaje uciszona przez dorosłość; sugeruje to rolę Sall4 podczas wczesnego do średniego rozwoju wątroby płodu.7 SALL4 jest onkogenem, który po raz pierwszy opisano w białaczce. Stwierdzono, że SALL4 ulega konstytucyjnej ekspresji w ostrej białaczce szpikowej u człowieka, a u myszy transgenicznych SALL4B rozwinęła się ostra białaczka szpikowa.8 Następnie w różnych typach nowotworów opisano 109 ekspresję SALL4 i zaproponowano, aby miała ona wartość diagnostyczną w kilku z nich. .11-13
Podobny do progenitoru podtyp raka wątrobowokomórkowego jest związany ze złym rokowaniem.14 Ekspresja Sall4 w mysiej wątrobie płodowej, ale nie w wątrobie dorosłej, skłoniła nas do postawienia hipotezy, że SALL4 może być ważnym markerem podobnego do progenitorowego podtypu rak wątrobowokomórkowy. Postawiliśmy również hipotezę, że SALL4 przyczyni się do rozwoju i utrzymywania się raka wątrobowokomórkowego, gdy ulega ekspresji w hepatocytach u dorosłych.
Metody
Pacjenci i próbki
Uzyskaliśmy próbki raka wątrobowokomórkowego od pacjentów w National University Hospital w Singapurze (zwanych dalej próbkami z Singapuru) w celu skonstruowania mikromacierzy tkankowej raka wątrobowokomórkowego. Przeanalizowaliśmy również drugą partię próbek pobranych od pacjentów ze szpitala Queen Mary w Hongkongu (zwanych dalej okazami Hongkongu). Pacjenci otrzymywali różne metody leczenia i nie uczestniczyli w żadnych badaniach klinicznych oceniających metody leczenia. Instytucjonalna komisja rewizyjna National University of Singapore zatwierdziła badanie, a pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę na wykorzystanie wszystkich chirurgicznie usuniętych próbek tkanek wykorzystanych w tym badaniu.
Prowadzenie badań
Badanie nie miało sponsorów komercyjnych. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych oraz analizę. Nikt, kto nie jest wymieniony jako autor, przyczynił się do powstania manuskryptu. Czterech autorów posiada wniosek patentowy o własność intelektualną pochodzący z tego badania.
Analiza statystyczna
Wszystkie eksperymenty przeprowadzono trzykrotnie, o ile nie podano inaczej. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS w wersjach 15.0 i 16.0 (SPSS). Aby zbadać związek między poziomami ekspresji SALL4 i cechami kliniczno-patologicznymi, dokładny test Fishera zastosowano do analizy próbek z Singapuru pierwotnych raków wątrobowych, a do analizy próbek z Hongkongu zastosowano test chi-kwadrat.
[podobne: dromader plewiska, multimed bieruń, letrox 50 cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 2”

 1. Kornelia Says:

  Podobnie jak pieprzyki.

 2. Marika Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu szczoteczki elektryczne do zębów[...]

 3. Jadwiga Says:

  Te owsiki to takie cholerstwo

 4. Kitchen Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Rezonans Warszawa[...]

 5. Hubert Says:

  Dlaczego lekarze postepuja tak z pacjentami?

Powiązane tematy z artykułem: dromader plewiska letrox 50 cena multimed bieruń