Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 10

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Nieusutowane peptydy fuzyjne TAT zmniejszyły guza genów komórek raka wątrobowokomórkowego SNU-398 (Figura 4E). Obciążenie guza po 18 dniach od podania myszom, które otrzymały peptydy niezmotujące TAT, były znacznie mniejsze niż obciążenia nowotworowe u myszy, które otrzymały peptydy zmutowane wobec TAT (Figura 4F). Te eksperymenty potwierdzają, że peptyd SALL4 wykazywał aktywność biologiczną zarówno in vitro, jak i in vivo w modelu ksenotransplantacyjnym. Nasze dane in vitro i mysie sugerują, że peptyd SALL4 jest potencjalną celowaną terapią dla podgrupy raków wątrobowokomórkowych, ponieważ skutecznie i specyficznie zmniejsza żywotne komórki raka wątrobowokomórkowego SALL4.
Dyskusja
Rak wątrobowokomórkowy jest jednym z najniebezpieczniejszych nowotworów, ze wskaźnikiem śmiertelności do zachorowalności prawie 1,1. Nasze badanie pokazuje unikalny wzór ekspresji czynnika macierzystego SALL4 w ludzkich wątrobach na różnych etapach – aktywowany w tkance wątroby płodu, wyciszony w wątrobie dorosłej tkanki i ponownie poddane ekspresji jako białko onkofalowe w raku wątrobowokomórkowym.
Identyfikacja wiarygodnych markerów biologicznych, które można wykorzystać do prognozowania wyników leczenia, zapewnia skuteczniejsze postępowanie kliniczne i proponujemy, że SALL4 jest takim biomarkerem w raku wątrobowokomórkowym. Ponowna ekspresja SALL4 w raku wątrobowokomórkowym jest znacząca klinicznie, ponieważ pacjenci z podtypem, który nadmiernie eksprymuje SALL4, wzbogacili wątrobową sygnaturę genów komórek progenitorowych i mają tendencję do złego rokowania. Biorąc pod uwagę dużą wartość prognostyczną SALL4 ustaloną w naszym retrospektywnym badaniu, proponujemy, aby wartość prognostyczna SALL4 była dalej weryfikowana w prospektywnych badaniach klinicznych.
Odkrycie roli SALL4 w raku wątrobowokomórkowym, jego powiązanie z rokowaniem oraz efekty przeciwnowotworowe nowo zidentyfikowanego peptydu blokującego, który ma na celu wywołanie go, mają potencjalne znaczenie terapeutyczne. Testowanie obecności SALL4 w diagnozie może być pomocne nie tylko w określeniu rokowania, ale także w identyfikacji pacjentów, którzy mogą mieć odpowiedź na leczenie. Biorąc pod uwagę ekspresję SALL4 w komórkach raka wątrobowokomórkowego, ale nie w normalnych hepatocytach dorosłych, leczenie peptydem SALL4 może mieć mniejszą toksyczność tkankową, co jest szczególnie korzystne u pacjentów z podstawową marskością wątroby, której wyjściowa czynność wątroby jest już zaburzona. Przyszłe badania ustalą, czy ten peptyd ma potencjał synergiczny z innymi terapiami molekularnymi, takimi jak sorafenib, które działają na równoległych szlakach nienakładających się.
Podsumowując, nasze badanie pokazuje, że białko onkofalowe SALL4 odgrywa ważną rolę w rozległej sieci heterogenicznych szlaków komórkowych leżących u podstaw hepatokarcynogenezy. Peptyd 12-aminokwasowy może blokować onkogenną rolę SALL4, a zatem ma potencjał terapeutyczny w przypadku raka wątrobowokomórkowego dodatniego względem SALL4.
[hasła pokrewne: radirex opinie, włókniaki wiszące, akhobby ]

Tags: , ,

No Responses to “Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 10”

  1. Florian Says:

    Przy zapaleniu oskrzeli najlepiej zastosować inhalacje.

  2. Adrianna Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do metanabol[...]

  3. Kamila Says:

    Sugeruje poczytać o nietolerancji i alergiach

Powiązane tematy z artykułem: akhobby radirex opinie włókniaki wiszące