Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Ograniczanie kosztów i Koordynacja opieki ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Polityka zdrowotna. A jakie są niebezpieczeństwa związane z promulgowaniem tego mitu, że koordynacja opieki jest drogą do oszczędności. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest kwestią polityczną. Choć nikt nie lubi marnować, nikt nie lubi racjonowania. Pomysł, że mniej znaczy więcej, to trudna sprzedaż. Z drugiej strony koncepcja koordynacji opieki spowalniająca wzrost kosztów wspiera romantyczne przekonanie, że gdybyśmy mogli zrobić więcej dla pacjentów, zmaterializowałyby się oszczędności. Jednak, jak wykazały badania w dziedzinie usług zdrowotnych i ekonomiki zdrowia, jedynym gwarantowanym wynikiem jest więcej.
Ograniczanie kosztów i koordynacja opieki stwarza wiele potencjalnych niebezpieczeństw. Na początek powoduje to, że zasługi w zakresie koordynacji opieki są oceniane na podstawie oszczędności, pomniejszając znaczenie opieki koordynowanej jako wartościowego celu – sposobu na poprawę doświadczeń pacjentów i poprawę wyników, nawet jeśli nie zmniejszają one wykorzystania ani nie przynoszą oszczędności . Wczesne oceny programów ACO Medicare, na przykład, sugerują, że ich zarządzanie opieką i wysiłki koordynacyjne znacznie poprawiły doświadczenia pacjentów, ale nie stały się częstością hospitalizacji z powodu ambulatoryjnych warunków opieki 3. Osiągnięcie tych wyników powinno być uważane za sukces.
Przekonanie, że koordynacja opieki powinna obejmować koszty, może również zapobiec powstaniu znaczącej wiedzy na temat zmniejszenia ilości odpadów. Nadmierny nacisk na koordynację opieki jako strategię cięcia kosztów może odwrócić uwagę i zasoby od rozwoju podejść, które skuteczniej eliminują świadczenie usług o niskiej wartości. Innowacje w tej dziedzinie są bardzo potrzebne, ale niedokapitalizowane w związku z rozwojem branży analitycznych firm medycznych, które obiecują duży zwrot z zaangażowania pacjentów i bezproblemową opiekę. Pomimo retoryki związanej z koordynacją opieki, przynajmniej niektóre ACO wydają się dążyć do bardziej bezpośrednich środków ograniczania wydatków. Znaczna część wczesnych oszczędności w programach ACO wynika z mniejszego korzystania z opieki postacute w wykwalifikowanych ośrodkach pielęgniarskich (SNF), domowej opieki zdrowotnej i wysokokosztowych szpitalnych oddziałach ambulatoryjnych – wszystkie uważane są za wiodące źródła marnotrawnych wydatków4.
Mimo że szczegółowe mechanizmy pośredniczące w tych oszczędnościach nie zostały jeszcze wyjaśnione, te ograniczenia wydatków nie wymagają lepszej koordynacji opieki. Można je osiągnąć, kierując pacjentów do tańszych lub bardziej wydajnych usługodawców lub instruując lekarzy, aby zahamowali nadmierne używanie, gdy się pojawi (np. Stosując zaokrąglenia SNF , aby skrócić niewłaściwie długie pobyty), bez konieczności ulepszonej wymiany informacji, płynniejszych przejść, lub dodatkowe inwestycje specyficzne dla pacjenta. Chociaż niezwykle szeroka definicja koordynacji opieki może obejmować takie bezpośrednie strategie, ekspansywne etykietowanie przyczynia się również do błędnego ukierunkowania wysiłków na ograniczenie kosztów w kierunku działań koordynacyjnych, które nie zmniejszają wydatków. Jeśli wczesne oszczędności ACO były spowodowane przede wszystkim lepszą koordynacją opieki w standardowym znaczeniu, należałoby oczekiwać dowodów towarzyszących domniemanych mechanizmów – w szczególności mniejszej liczby ponownych hospitalizacji i możliwych do hospitalizacji – ale takich dowodów w dużej mierze brakowało .3,4
Tak więc, osiągnięte przez ACO umiarkowane oszczędności wydają się być przypisywane głównie selektywnemu celowaniu w oczywiste źródła nadużyć
[przypisy: squamax krem, ludowa nazwa bzu dzikiego, vertigo gogolin ]

Tags: , ,

No Responses to “Ograniczanie kosztów i Koordynacja opieki ad”

  1. Ludwik Says:

    Takie bóle nie są przyjemne

  2. Overrun Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psycholog warszawa[...]

  3. Maksymilian Says:

    A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

Powiązane tematy z artykułem: ludowa nazwa bzu dzikiego squamax krem vertigo gogolin