Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Nawet blaha: kto przywykl do wygodnego lózka, moze “formalnie cierpiec” na obozie

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Nawet błaha: kto przywykł do wygodnego łóżka, może formalnie cierpieć na obozie. Tym bardziej poważna: cierpi, bardzo cierpi ktoś, kto przez długie lata miał bliski i radosny kontakt z matką i po jej śmierci nie potrafi wzbudzić w sobie ani znaleźć u kogoś równie trwałej i treściwej miłości. Czy przypisywanie takiej roli przyzwyczajeniu nie przeczy temu, że nowe potrzeby powstają wtórnie, dzięki dawnym? Nie, bo działalność, którą człowiek zaczyna wykonywać, pod wpływem tych czy innych potrzeb może wskutek przyzwyczajenia sama stać się potrzebą. Łatwo teraz wyjaśnić rożnice (między jednostkami, środowiskami i społeczeństwami) w hierarchii potrzeb. Różnice te pochodzą: z różnych wrodzonych dyspozycji, żywotności, temperamentu itp. , z różnych wzorów, z różnych zewnętrznych czynników warunkujących zaspokojenie. Do tych czynników w skali indywidualnej należą: dawne lub aktualne stosunki rodzinne i zawodowe, a w skali og lnej: sposoby produkcji, ustrój społeczny i gospodarczy, obyczaje, prawa, kryteria postępowania etycznego czy choćby normalnego oraz wyznawane przez otoczenie wartości i ideały. Ponieważ nie ma nawet dwóch osób, których odziedziczone cechy, środowiska, kontakty, dawne i obecne koleje życia były identyczne, nie ma więc ludzi o identycznych układach potrzeb. Co więcej, to zróżnicowanie potrzeb biegnie równolegle do społecznego i materialnego postępu. Tylko trwoga i nędza sprowadza ludzi do paru względnie wspólnych mianowników. Na tym właśnie polega dehumanizacja człowieka – na całkowitym zamknięciu wszystkich jego myśli i działań w kręgu paru pierwotnych potrzeb: sycenia głodu i pragnienia, unikania zimna, bólu i śmierci. Im doskonalsza jest organizacja społeczna, im większe zapewnia bezpieczeństwo i zaspokojenie potrzeb biologicznych, tym lepsze stwarza warunki do rozkwitu wysoce zróżnicowanych potrzeb psychicznych i, co za tym idzie, mnoży ilość źródeł cierpień i radości. Stąd przestroga: sprowadzanie psychiki człowieka do wzoru kilku prostych potrzeb jest uproszczeniem równie wygodnym, jak szkodliwym. [hasła pokrewne: mytnik tarnów, malvita grodzisk, vertigo gogolin ]

Tags: , ,

No Responses to “Nawet blaha: kto przywykl do wygodnego lózka, moze “formalnie cierpiec” na obozie”

  1. Kordian Says:

    poza błonnikiem należy przyjmowac antyoksydanty

  2. Marbles Says:

    Article marked with the noticed of: menopauza[...]

  3. Gracjan Says:

    pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

Powiązane tematy z artykułem: malvita grodzisk mytnik tarnów vertigo gogolin