Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Podziałki

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Na bębnach miarowych znajdują się podziałki skonstruowane tak, że odsetkowa dokładność odczytywania jest w przybliżeniu jednakowa dla roztworów silnie i słabo załamujących światło. Każda podziałka składa się z 2 części: czarna zewnętrzna wyraża ile ro światła: przeszło przez płyn, czerwona zaś wewnętrzna – wartość wygasania (ekstynkcji) światła. Oznaczanie ilościowe jakiegokolwiek składnika w pewnym płynie przeprowadza. się w ten sposób, że żarówkę a nastawia się tak, by oba pola widzenia przy jednakowym nastawieniu bębnów miarowych były jednakowo oświetlone. Następnie do jednego z naczyniek d wlewa się badany płyn, do drugiego zaś o tych samych rozmiarach – wodę przekroploną, naczyńka wstawia się do fotometru, po stronie badanego roztworu nastawia się bęben miarowy na 100ro przepuszczalności a następnie powoli przekręca się bęben po stronie z wodą przekroploną tak, by oba pola widzenia były wyraźnie jednakowo zabarwione. Odczytawszy teraz na bębnie miarowym fotometru wartość wygasania światła przekręcamy bęben tak, by była ona nieco większa, i ponownie przekręcamy aż do zrównania barwy obu pól. Postępujemy tak 3-krotnie i jako wartość wygasania przyjmujemy średnią z dwu ostatnich wartości. Gdy chodzi o bardzo ścisłe oznaczenie, wtedy postępujemy w taki sposób 5-krotnie, następnie przestawiamy naczyńka i postępujemy w poprzedni sposób znowu 5-krotnie. Za wartość wygasania bierze się w tym wypadku średnią z 10 wykonanych oznaczeń. Wartość wygasania jest podstawą obliczania współczynnika wygasania. Przez to miano rozumie się ujemny logarytm liczby wyrażającej w odsetkach natężenie światła, przepuszczonego przez 1 cm – warstwę badanego płynu. Dla jego oznaczenia dzielimy wartość wygasania, odczytaną na bębnie miarowym, przez grubość warstwy płynu w naczyńku, wyrażoną w cm. Jeżeli np. na fotometrze odczytaliśmy, że wartość wygasania wynosi 0,500 a naczyńko miało grubość 20 mm, to współczynnik wygasania wynosi 0,250. [więcej w: dromader plewiska, mytnik tarnów, dentysta Białystok ]

Tags: , ,

No Responses to “Podziałki”

 1. Cujo Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: marketing medyczny[...]

 2. Fabian Says:

  Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

 3. Artur Says:

  Article marked with the noticed of: usuwanie tatuaży warszawa[...]

 4. Lord Nikon Says:

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

Powiązane tematy z artykułem: dromader plewiska malvita grodzisk mytnik tarnów