Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Mutacje wpływające na podjednostkę białka G 11 w hiperkalcemii i hipokalcemii AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Ekspresja receptora wapniowego i G.q, znormalizowana przez porównanie z ekspresją tubuliny jako kontroli obciążenia, nie różniły się istotnie pomiędzy komórkami transfekowanymi niezmutowanym lub zmutowanym wektorem GNA11-pBI-CMV2 i komórkami transfekowanymi pustym wektorem, podczas gdy ekspresja G.11 była znacząco większe w komórkach transfekowanych niezmutowanym lub zmutowanym wektorem GNA11-pBI-CMV2. Odkrycie to jest podobne do tego w przypadku ludzkich przerostowych przytarczyc, w których endogenna ekspresja G.11 była ponad 3 razy większa niż G.q (ryc. S4 w dodatku uzupełniającym). Rodzinne hipokalciurowe hiperkalcemia typu 2 związane z I200del i mutanty Q135 G.11 powodowały przesunięcie w prawo krzywych stężenie-odpowiedź, z istotnie wyższymi wartościami pół-maksymalnego skutecznego stężenia (EC50) (Figura 2C i 2D); wskazało to na zmniejszenie wrażliwości komórek eksprymujących receptory wykrywające wapń na zmiany w pozakomórkowych stężeniach wapnia i było zgodne z efektami mutacji powodujących utratę funkcji w receptorze wykrywającym wapń, które zostały zgłoszone w rodzinnej hipokalcemii typu hipokalcemi, 1.1, 2 Ponadto, kotransfekcja każdego z rodzinnych hiperkalcemicznych hiperkalcemii typu 2 związanych z mutacją konstruktów GNA11 z niezmutowanym konstruktem, w celu utrzymania równowagi stechiometrycznej w skali 1: 1, również skutkowała przesunięciem w prawo krzywych stężenie-odpowiedź, z istotnie wyższymi wartościami EC50. , co jest zgodne z utratą funkcji związanej z mutantami I200del i Q135 G.11 (Fig. S5 i Tabela S4 w Dodatku Aneks). Zmiany w ekspresji G.11, które były w przybliżeniu do 6 razy większe niż w nietransfekowanych komórkach, nie miały znaczącego wpływu na krzywe stężenie-odpowiedź lub na wartości EC50 (Fig. S6 w Dodatku Aneks).
W celu dalszej oceny roli pętli .2-.3 w funkcji G.11, wygenerowaliśmy zmutowane konstrukty .2-.3 z delecjami, substytucjami alaninowymi, insercją i substytucją Glu197-Asn198-Ile199 z G.11 z Gln197-Ser198-Val199 z G.q (ryc. S7 i tabela S4 w dodatkowym dodatku). Ekspresja tych inżynierskich mutantów pętli .2-.3 ujawniła, że podstawienie alaninem Ile199, Ile200, Leu196 i Glu197, ale nie Asn198, dawało znacznie wyższe wartości EC50, wskazując na znaczenie tych reszt w tworzeniu wiązań wodorowych i utrzymywaniu integralności strukturalnej pętli .2-.3 (Figura 2B). Na poparcie tych wyników, substytucja G.11 Glu197-Asn198-Ile199 z G.q Gln197-Serl98-Val199, która umożliwia wiązanie wodorowe między Val199 i Leu196, nie zmienia wartości EC50 receptora wykrywającego wapń (Fig.
[hasła pokrewne: diason łódź, akhobby, ludowa nazwa bzu dzikiego ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje wpływające na podjednostkę białka G 11 w hiperkalcemii i hipokalcemii AD 7”

 1. Mad Jack Says:

  Article marked with the noticed of: fałdomierz[...]

 2. Natural Mess Says:

  mononukleoza

 3. Marianna Says:

  Article marked with the noticed of: krzesło do masażu[...]

 4. Kill Switch Says:

  Pisane na kolanie

Powiązane tematy z artykułem: akhobby diason łódź ludowa nazwa bzu dzikiego