Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Mutacje wpływające na podjednostkę białka G 11 w hiperkalcemii i hipokalcemii AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Rodzinna hipokalciuracyjna hiperkalcemia typu 2 związana z mutacją Leu135Gln nadana zmutowanemu białku znacznie zwiększyła EC50 w porównaniu z niezmutowanym G.11 lub samym pustym wektorem, co sugeruje możliwy efekt dominujący-negatywny. Reszta I200 znajduje się w regionie 13-aminokwasowym (reszty od 193 do 205), którego długość jest zachowana wśród ortologów G.11 i paralogów ludzkich (ryc. S2A w dodatku uzupełniającym). Łączy dwa elastyczne regiony zwane przełącznikiem (pętla .F-.2) i przełącznikiem 2 (pętla .3-.2 i helisa .2) (rysunek 2A, oraz rys. S2A i S2B w dodatkowym dodatku). Ponadto, homolog I200 sąsiaduje z tetrapeptydową pętlą .2-.3, która stanowi część granicy między receptorem G. a receptorem sprzężonym z białkiem G, i uważa się, że odgrywa ona rolę w difosforanie guanoziny związanym z receptorem sprzężonym z białkiem G (PKB) uwalnianie i aktywacja białka G.17,18,21,23,24
Analiza przewidywanych skutków rodzinnego hipokalciuralnego hiperkalcemii typu 2 związanego z I200del na strukturę arkusza G.11 .2-.3 wskazała, że prowadziłoby to do utraty pięciu z sześciu wiązań wodorowych (Figura 2B), tym samym zakłócając .2 Pętla-.3 wpływająca na zmiany konformacyjne regionu przełączającego, co ograniczyłoby przejście formy nieaktywnej związanej z GDP do aktywowanej postaci trifosforanu guanozyny (GTP) (ryc. S2B w dodatku uzupełniającym). Podobna analiza rodzinnej hiperkalciowej mutacji hiperkalcemii typu 2 związanej z L135Q, zlokalizowanej w domenie helikalnej i blisko pętli .D-.E, która wraz z elastycznym regionem przełącznika 3 ułatwia uwolnienie GDP23 (rys. 2A i rys. S2C w dodatkowym dodatku), wskazano również prawdopodobną utratę funkcji G.11.
Funkcjonalna charakterystyka mutantów G.11
Trójwymiarowe modelowanie przewidywało, że rodzinne hipokalcemiczne hiperkalcemia typu 2 prawdopodobnie doprowadziłyby do utraty funkcji G.11, i postawiliśmy hipotezę, że te mutacje mogłyby skutkować zmniejszoną wrażliwością komórek eksprymujących receptory wykrywające wapń na zewnątrzkomórkowy wapń. Aby zbadać tę hipotezę, wykorzystaliśmy komórki HEK293, które stabilnie wyrażają receptory wykrywające wapń, i przejściowo transfekowaliśmy je niezmutowanymi lub zmutowanymi konstruktami ekspresyjnymi GNA11-pBI-CMV2 lub z wektorem zawierającym sam gen reporterowy GFP (pusty wektor). Następnie badaliśmy odpowiedzi wewnątrzkomórkowych stężeń wapnia na zmiany stężenia wapnia wewnątrzkomórkowego. Ekspresję receptora wykrywającego wapń, G.11, G.q i GFP wykrywano za pomocą immunofluorescencji, analizy Western blot lub obu metod (Fig.
[hasła pokrewne: diason łódź, malvita grodzisk, włókniaki wiszące ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje wpływające na podjednostkę białka G 11 w hiperkalcemii i hipokalcemii AD 6”

 1. Agnieszka Says:

  możliwość badań klinicznych z Pratia

 2. Robert Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: szkoła wizażu[...]

 3. Inga Says:

  Włókniaki można potraktować Brodacidem

 4. Damian Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Botox[...]

 5. Nel Says:

  taki lekarz pod kątem onkologicznym zbada znamiona

 6. Sandra Says:

  [..] Cytowany fragment: Ekologiczne migdały[...]

 7. Scrapper Says:

  Mam podobne wyniki i te same problemy z wlosami

Powiązane tematy z artykułem: diason łódź malvita grodzisk włókniaki wiszące