Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Mutacje wpływające na podjednostkę białka G 11 w hiperkalcemii i hipokalcemii AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Ponadto, nieobecność tych nieprawidłowości sekwencji DNA u 55 niespokrewnionych osób z normokalcemią i u około 5400 egzo- (z danych uzyskanych z NHLBI-ESP), 15 wraz z konserwacją reszt I200 i Leu135 (L135) u ortologów podjednostek G.11 kręgowców ludzkie paralogi, lub oba (ryc. S2A w dodatkowym dodatku) wskazały, że nieprawidłowości Ile200del (I200del) i L135Q były prawdopodobnie mutacjami GNA11, a nie odmianami polimorficznymi. Przewidywane efekty zmutowanych białek G.11
Rysunek 2. Rysunek 2. Trójwymiarowe modelowanie i funkcjonalna charakterystyka rodzinnych hiperkalcemicznych hiperkalcemii typu 2 zmutowanych reszt G.11. Panel A pokazuje trójwymiarowy model domen helikalnych i GTP-a G.11, które są lokalizacjami odpowiednio reszt Leu135 (L135) i Ile200 (I200) (czerwony). G.11 ma 90% identyczności z G.q na poziomie aminokwasów, a zatem model opiera się na zgłoszonej trójwymiarowej strukturze G.q (ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym) .17,18 I200 znajduje się w arkuszu .3 i sąsiadujących do pętli .2-.3, która jest utworzona przez tetrapeptyd zawierający Ile (I) 199-Asn (N) 198-Glu (E) 197-Leu (L) 196. Panel B pokazuje region pętli .2-.3 nie zmutowanego i zmutowanego G.11 oraz efekty strukturalne mutanta G200 I200del na wiązaniach wodorowych (linie przerywane). Reszty (czerwone) mutagenizowane w tym badaniu (ryc. S3 i S7 w dodatkowym dodatku). Panele C i D pokazują odpowiedzi wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia na zmiany pozakomórkowego stężenia wapnia, w komórkach HEK293 trwale eksprymujących receptory wykrywające wapń, które przejściowo transfekowano nieumotywnym, rodzinnym zmutowanym hipokalcemi typu 2 związanym z hiperkalcemią (I200del, Gln [Q] 135 ) lub puste wektory ekspresyjne GNA11-pBI-CMV2-zielone białko fluorescencyjne (GFP) (ryc. S3 w dodatkowym dodatku). Wewnątrzkomórkowe odpowiedzi wapnia na zmiany pozakomórkowych stężeń wapnia wyrażono jako procent maksymalnej znormalizowanej odpowiedzi i pokazano jako średnią (. SE) od 8 do 45 oznaczeń z 3 do 12 niezależnych transfekcji. P <0,001 dla porównania zmutowanego wektora z nieumartowanymi i pustymi wektorami. Rodzinne hiperkalciurowe mutanty związane z hiperkalcemią typu 2 (I200del i Q135) prowadziły do przesunięcia w prawo krzywych stężenie-odpowiedź, z istotnie wyższymi wartościami pół-maksymalnego skutecznego stężenia (EC50) (tj. Pozakomórkowe stężenie wapnia wymagane do wytworzenia połowy). -maksymalny wzrost wewnątrzkomórkowych wartości stężenia wapnia) (Tabela S4 w Dodatku Uzupełniającym), w porównaniu z komórkami wyrażającymi niezmutowane GNA11-pBI-CMV2-GFP [więcej w: lek w saszetkach na przeziębienie, nadczynność tarczycy u mężczyzn, medycyna estetyczna ursynów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek w saszetkach na przeziębienie medycyna estetyczna ursynów nadczynność tarczycy u mężczyzn