Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Mutacje wpływające na podjednostkę białka G 11 w hiperkalcemii i hipokalcemii AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Wyniki biochemiczne u pacjentów z rodzinną hipokalcemiową hipokalcemią typu 2 i pacjentów z autosomalną dominującą hipokalcemią typu 2 Kto miał mutacje GNA11. Zidentyfikowaliśmy członków (10 osób dotkniętych chorobą i 8 osób zdrowych) czterech pokoleń osób z rodzinną hipokalcemią typu hipokalcemi typu 2 (o których mowa w innych badaniach jako Spokrewniony 11675) 10-12 i 9 niepowiązanych pacjentów z rodzinną hipokalcemią hipokalciuryczną, którzy nie mieli CASR lub AP2S1 mutacje regionu kodującego i granic egzon-intron (Tabela S1 w dodatkowym dodatku). Zidentyfikowaliśmy 8 niespokrewnionych pacjentów z hipokalcemią i niskim lub prawidłowym stężeniem parathormonu w surowicy – wyniki, które były zgodne z autosomalną dominującą hipokalcemią typu – którzy nie mieli mutacji CASR regionu kodującego i granic egzon-intron (Tabela i Tabela S2 w Dodatku Uzupełniającym) .1,5,9,14 Uzyskano świadomą zgodę wszystkich osób (ustna zgoda 82 osób i pisemna zgoda 8 osób) z wykorzystaniem protokołów zatwierdzonych przez lokalne i krajowe komisje etyczne. Analiza sekwencji DNA
Do analizy mutacyjnej użyto DNA leukocytów ze starterami specyficznymi dla GNA11.1,13 Zmiany sekwencji oceniano pod względem występowania polimorfizmów u 55 niepowiązanych osób z normokalcemią oraz w danych sekwencji egzo z około 5400 niepowiązanych osób które zostały uzyskane z projektu Exome Sequencing National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI-ESP) .15
Wyrównanie sekwencji białkowych i trójwymiarowe modelowanie struktury G.11
Ortologie i paralogy G.11 były zgodne z programem Clustal W. 16 Konstrukcje krystaliczne G.q, 17,18, które mają 90% identyczności na poziomie aminokwasów z G.11, zostały użyte do modelowania mutantów G.11 przy użyciu systemu Molecular Graphics System PyMOL (wersja 1.2r3pre, Schrödinger) 5, 19, 19-21 (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku).
Funkcjonalna ekspresja mutacji GNA11
Pełnej długości region kodujący GNA11 wklonowano do dwukierunkowego wektora pBI-CMV2 (Clontech), który ekspresjonuje zielone białko fluorescencyjne (GFP) i mutacje wprowadzone przez ukierunkowaną mutagenezę.5 Nie zmutowane i zmutowane konstrukty transfekowano do ludzkiej zarodkowej nerki 293 (HEK293) komórki, które stabilnie wyrażają receptory wykrywające wapń.5 Mierzono odpowiedzi w wewnątrzkomórkowych stężeniach wapnia, wykrytych przy użyciu acetoksymetylenu indo-1, na zmiany w pozakomórkowych stężeniach wapnia.15 Ekspresja receptora wapniowego, G.11, GFP i G.q zostało potwierdzone za pomocą analizy Western blot, immunofluorescencji lub obu (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku) .1,5
Ilościowe analizy łańcuchów odwrotnej transkryptazy-polimerazy
Przeprowadzono ilościowe testy reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą za pomocą RNA z guzów przytarczyc i prawidłowych tkanek ludzkich (patrz sekcja Metody w Dodatku Dodatkowym) .22
Analiza statystyczna
Analizę statystyczną w celu porównania wyników mutantów z nieumotywnymi wykonano za pomocą testu U Manna-Whitneya lub testu F.5
Wyniki
Pacjenci z rodzinną hipokalcemią hipokalcemiczną
Mutacje GNA11
Rysunek 1
[hasła pokrewne: letrox 50 cena, acard ełk, zwężenie odźwiernika ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje wpływające na podjednostkę białka G 11 w hiperkalcemii i hipokalcemii AD 3”

 1. Jester Says:

  Byłam już u dwóch dermatologów

 2. Emilia Says:

  Article marked with the noticed of: alergia[...]

 3. Oliwia Says:

  Owoce składają się w dużej mierze z wody

 4. Lidia Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do masaż[...]

 5. Milena Says:

  czy to możliwe, żeby włókniak zniknął?

Powiązane tematy z artykułem: acard ełk letrox 50 cena zwężenie odźwiernika