Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Mutacje wpływające na podjednostkę białka G 11 w hiperkalcemii i hipokalcemii AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Typ jest spowodowany mutacjami powodującymi utratę funkcji receptora wykrywającego wapń (kodowanego przez CASR), typ 2 jest nieznanej przyczyny, a typ 3 związany jest z zależnym od adaptera mutacją 2 podjednostki białka sigma (AP2S1) , które zmieniają endocytozę receptora wapniowego.25 Receptor wykrywający wapń jest szeroko eksprymowanym receptorem wiążącym nukleotyd białka guaniny (G-białko), który odgrywa kluczową rolę w zewnątrzkomórkowej homeostazie wapnia regulowanej przez przytarczyce i nerki . Na przykład aktywacja receptora wykrywającego wapń w wyniku podwyższonego pozakomórkowego stężenia wapnia powoduje zależną od białka G stymulację aktywności fosfolipazy C, poprzez Gq i G11, co powoduje akumulację 1,4,5-trisfosforanu inozytolu i wzrost wewnątrzkomórkowych stężeń wapnia. Te zmiany prowadzą z kolei do obniżenia stężeń hormonów przytarczyc i zwiększonego wydalania wapnia z moczem.4,6 Postawiliśmy hipotezę, że ponieważ rodzinna hipokalcemia typu hipokalcemicznego typu i 3 jest spowodowana nieprawidłowościami szlaku sygnałowego receptora wykrywającego wapń, typ 2 może również obejmować tę ścieżkę i wynikać z mutacji podjednostki białka G .11 (G.11), która jest kodowane przez GNA11, z trzech powodów. Po pierwsze, G.11 uczestniczy w sygnalizacji receptora wapniowego w komórkach przytarczyc i nerkach. Po drugie, GNA11 i rodzinny hiperkalcemia typu hiperkalcemii typu 2 są kolokalizowane na chromosomie 19 p13.3. Na koniec rozwija się hiperkalcemia u myszy, które mają specyficzne dla przytarczyc delecje obejmujące geny Gna11 i Gnaq, które kodują ortologi GNA11 i GNAQ (kodujący G.q), ze zwiększonymi stężeniami parathormonu w surowicy z powodu hiperplazji przytarczyc. Fenotyp ten przypomina ciężką pierwotną nadczynność przytarczyc u noworodków z powodu biallelicznych mutacji powodujących utratę funkcji w receptorze wykrywającym wapń.17 Ponadto postawiliśmy hipotezę, że zmutowane białka G.11 ze wzrostem funkcji mogą prowadzić do hipokalcemii, podobnie jak mutacje wpływające na wzmocnienie funkcja w receptorze wykrywającym wapń prowadzi do autosomalnej dominującej hipokalcemii typu 1, co jest związane z niskim lub prawidłowym stężeniem parathormonu w surowicy. W przypadku autosomalnej dominującej hipokalcemii typu około 50% pacjentów ma łagodną lub bezobjawową hipokalcemię; około 50% ma parestezję, skurcz w kręgosłupie i drgawki; około 10% ma hiperkalciurię z nefrokalcynozą lub kamieniami nerkowymi; i ponad 35% ma zwapnienia zrostów ektopowych i podstawnych (tabela S2 w dodatkowym dodatku). 9 Przeprowadziliśmy analizę mutacyjną GNA11 u krewnych z rodzinną hiperkalcemią typu hipokalciurycznego 210,11 iu niespokrewnionych pacjentów z rodzinną hiperkalcemią hipokalciuryczną, którzy nie Mają mutacje CASR lub AP2S1.1.5 Przeprowadziliśmy również tę analizę u pacjentów z hipokalcemią, którzy nie mieli mutacji CASR.1 Naszą hipotezą było, że wykrylibyśmy mutanty G.11 z utratą funkcji u pacjentów z hiperkalcemią i mutantami G.11 z zyskiem funkcji u pacjentów z hipokalcemią.
Metody
Pacjenci
Tabela 1
[przypisy: mytnik tarnów, multimed bieruń, akhobby ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje wpływające na podjednostkę białka G 11 w hiperkalcemii i hipokalcemii AD 2”

 1. Marcelina Says:

  Kiedyś mojej siostrze laryngolog zalecił laser i sollux na zatoki

 2. Magdalena Says:

  [..] Cytowany fragment: leczenie kanałowe ceny[...]

 3. Paulina Says:

  Tętniak mózgu objawy niepozorne

 4. Natasza Says:

  Article marked with the noticed of: koktalje białkowe[...]

 5. Maksymilian Says:

  Trzeba się nieźle natrudzić aby takowe znaleźć w aptekach

Powiązane tematy z artykułem: akhobby multimed bieruń mytnik tarnów