Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Mutacje wpływające na podjednostkę białka G 11 w hiperkalcemii i hipokalcemii AD 12

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Warto zauważyć, że w ludzkich przytarczycach ekspresja G.11 jest wyższa niż w G.q; odkrycia te są zgodne z obserwacjami przytarczyc bydlęcych.37 Nasza analiza struktury i funkcji uwypukliła krytyczne motywy białka G. Białka G są kompleksami heterotrimerycznymi, które przekazują sygnały z receptorów sprzężonych z białkiem G. Aktywacja receptora sprzężonego z białkiem G stymuluje wymianę GDP związanego z G. dla GTP, powodując dysocjację G. z G i ułatwiając interakcje z dalszymi efektorami.23,38 Nasze wyniki wskazują, że rodzinne hipokalcemiczne hiperkalcemia typu 2 mutacje prawdopodobnie pogarszają Uwolnienie PKB, 23,24, podczas gdy autosomalne dominujące mutacje związane z hipokalcemią typu 2 wydłużają aktywowany stan G.-GTP. Wyniki te są zgodne z wynikami badań mutantów transducynowych (G.t) i białek GTP-azy K-ras.27,34 Tak więc analiza strukturalna G.t wykazała, że pętla .2-.3 stanowi część granicy między G. i G- receptor sprzężony z białkiem i może ułatwiać uwalnianie GDP za pośrednictwem receptora sprzężonego z białkiem G.24 Ponadto doniesiono, że mutacje wywołujące reszty G.t i K-ras, które są homologiczne z autosomalnym dominującym hiperkalcemią typu 2 G.11 Phe341, zakłócają hydrofobowe skupienie fenyloalaniny i zwiększają tempo wymiany GDP-GTP, promując w ten sposób aktywną formę związaną z GTP.27,34 Zatem nasze badania mutantów G.11 wywołujących chorobę z utratą funkcji i przyrostu funkcji zapewniają wsparcie dla roli Pętla .2-.3 i klastra fenyloalaniny w wymianie GDP-GTP i aktywacji podjednostki G..
Podsumowując, nasza identyfikacja ludzkich germinowych mutacji GNA11 związanych z rodzinną hipokalcemią typu hipokalcemi typu 2 i autosomalnie dominującą hipokalcemią typu 2 pokazuje kluczową rolę G.11 w transdukcji sygnału za pośrednictwem receptora wapnia i pozakomórkowej homeostazie wapnia u ludzi.
[przypisy: meblarz lubin, strzykawka żaneta, multimed bieruń ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje wpływające na podjednostkę białka G 11 w hiperkalcemii i hipokalcemii AD 12”

 1. Pinball Wizard Says:

  [..] Cytowany fragment: trener personalny[...]

 2. Mia Says:

  W owocach kolcowoju też występują konkretne związki

 3. Agata Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do szkoła wizażu[...]

 4. Patryk Says:

  przeczytałam jakie ma nietolerancja laktozy objawy

 5. Michalina Says:

  [..] Cytowany fragment: usg Kraków[...]

 6. Nikodem Says:

  Dwóch lekarzy mnie zbyło, wyraźnie nie chcieli tego kłopotu.

Powiązane tematy z artykułem: meblarz lubin multimed bieruń strzykawka żaneta