Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Mutacje wpływające na podjednostkę białka G 11 w hiperkalcemii i hipokalcemii AD 12

Posted in Uncategorized  by admin
December 11th, 2018

Warto zauważyć, że w ludzkich przytarczycach ekspresja G.11 jest wyższa niż w G.q; odkrycia te są zgodne z obserwacjami przytarczyc bydlęcych.37 Nasza analiza struktury i funkcji uwypukliła krytyczne motywy białka G. Białka G są kompleksami heterotrimerycznymi, które przekazują sygnały z receptorów sprzężonych z białkiem G. Aktywacja receptora sprzężonego z białkiem G stymuluje wymianę GDP związanego z G. dla GTP, powodując dysocjację G. z G i ułatwiając interakcje z dalszymi efektorami.23,38 Nasze wyniki wskazują, że rodzinne hipokalcemiczne hiperkalcemia typu 2 mutacje prawdopodobnie pogarszają Uwolnienie PKB, 23,24, podczas gdy autosomalne dominujące mutacje związane z hipokalcemią typu 2 wydłużają aktywowany stan G.-GTP. Wyniki te są zgodne z wynikami badań mutantów transducynowych (G.t) i białek GTP-azy K-ras.27,34 Tak więc analiza strukturalna G.t wykazała, że pętla .2-.3 stanowi część granicy między G. i G- receptor sprzężony z białkiem i może ułatwiać uwalnianie GDP za pośrednictwem receptora sprzężonego z białkiem G.24 Ponadto doniesiono, że mutacje wywołujące reszty G.t i K-ras, które są homologiczne z autosomalnym dominującym hiperkalcemią typu 2 G.11 Phe341, zakłócają hydrofobowe skupienie fenyloalaniny i zwiększają tempo wymiany GDP-GTP, promując w ten sposób aktywną formę związaną z GTP.27,34 Zatem nasze badania mutantów G.11 wywołujących chorobę z utratą funkcji i przyrostu funkcji zapewniają wsparcie dla roli Pętla .2-.3 i klastra fenyloalaniny w wymianie GDP-GTP i aktywacji podjednostki G..
Podsumowując, nasza identyfikacja ludzkich germinowych mutacji GNA11 związanych z rodzinną hipokalcemią typu hipokalcemi typu 2 i autosomalnie dominującą hipokalcemią typu 2 pokazuje kluczową rolę G.11 w transdukcji sygnału za pośrednictwem receptora wapnia i pozakomórkowej homeostazie wapnia u ludzi.
[przypisy: opaska esmarcha, zaburzenia gospodarki lipidowej, cytologia płynna ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: cytologia płynna opaska esmarcha zaburzenia gospodarki lipidowej