Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku mnogiego szpiczaka mnogiego wysokiego ryzyka AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Czas pomiędzy zdiagnozowaniem a rozpoczęciem badania (.6 miesięcy vs.> 6 miesięcy) nie wpłynął na czas do progresji choroby objawowej (ryc. S1 w Dodatku uzupełniającym). Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane o znaczeniu klinicznym w populacji bezpieczeństwa, według oceny. Wszyscy pacjenci poddani randomizacji byli oceniani pod kątem zdarzeń niepożądanych (Tabela 3). Jeden pacjent w grupie leczonej miał zdarzenie niepożądane stopnia 5 (zakażenie układu oddechowego). Zdarzenia 3. stopnia podczas terapii indukcyjnej były rzadkie; Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami stopnia 3. były zakażenia (u 6% pacjentów), astenia (w 6%), neutropenia (w 5%) i wysypka (w 3%). Neutropenia stopnia 2 wystąpiła u ośmiu pacjentów (13%). Wysypki wystąpiły u 32% pacjentów, ale większość przypadków (19%) to stopień 1. Trzech pacjentów (5%) miało zakrzepicę żył głębokich stopnia lub 2: jeden pacjent otrzymywał aspirynę (w dawce 100 mg na dobę) drugi pacjent otrzymał doustną terapię przeciwzakrzepową, ale miał niski międzynarodowy współczynnik znormalizowany, a trzeci nie otrzymał żadnej profilaktyki.
Zakażenie lub 2 stopnia wystąpiło u 40% pacjentów w grupie leczonej, ale w większości przypadków (31%) było stopnia 1., a częstość występowania nie różniła się istotnie od tej w grupie obserwacyjnej (22%). Astenia stopnia lub 2 odnotowano odpowiednio u 18% i 10% pacjentów w grupach leczonych i obserwujących. Chociaż biegunka lub zaparcie w stopniu (u 21% pacjentów) lub 2 (w 16%) było częstsze w grupie leczonej niż w grupie obserwacyjnej, to u 5% pacjentów w grupie obserwującej wystąpiły również niepożądane zdarzenia żołądkowo-jelitowe . W trakcie terapii indukcyjnej 10 pacjentów wymagało zmniejszenia dawki dziennej lenalidomidu z 25 mg do 15 mg, ze względu na zdarzenia stopnia 3. Łącznie 6 pacjentów wymagało zmniejszenia dawki deksametazonu do 20 mg podawanych w dniach od do 4.
Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych podczas terapii indukcyjnej była większa w grupie leczonej niż w grupie obserwacyjnej (12% w porównaniu z 3%). Czterech pacjentów w grupie leczonej i jedna w grupie obserwacyjnej miało infekcję powodującą poważne zdarzenia niepożądane. W grupie leczonej jeden pacjent zmarł na infekcję dróg oddechowych stopnia 5., czterech pacjentów przerwało leczenie badaniami z powodu zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem (związanych z deksametazonem u trzech pacjentów), a sześciu pacjentów wycofało się z świadomej zgody. W grupie obserwacyjnej dwoje pacjentów wycofało świadomą zgodę.
Częstość zdarzeń niepożądanych była mniejsza w trakcie leczenia podtrzymującego niż podczas terapii indukcyjnej (Tabela 3)
[hasła pokrewne: ludowa nazwa bzu dzikiego, diason łódź, letrox 50 cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku mnogiego szpiczaka mnogiego wysokiego ryzyka AD 6”

 1. Kazimierz Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: przenośny koncentrator tlenu[...]

 2. Tan Stallion Says:

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

 3. Skull Crusher Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dentysta Warszawa Bemowo[...]

 4. Sidewalk Enforcer Says:

  Koszt w aptece bez recepty niecałe 20 zł.

Powiązane tematy z artykułem: diason łódź letrox 50 cena ludowa nazwa bzu dzikiego