Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku mnogiego szpiczaka mnogiego wysokiego ryzyka AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2018

Pacjenci w grupie obserwacyjnej nie otrzymywali żadnego leczenia, aż do progresji do objawowej choroby. Pacjentów stratyfikowano w zależności od czasu od rozpoznania tlącego się szpiczaka mnogiego do momentu włączenia do badania (.6 miesięcy vs.> 6 miesięcy). Leczenie przerwano po wycofaniu zgody pacjenta, progresji do objawowej choroby lub wystąpieniu niedopuszczalnych efektów toksycznych.
Badanie zostało zaprojektowane przez Hiszpańską Grupę Szpiczaka (PETHEMA / GEM), która sponsorowała proces z nieograniczoną dotacją Celgene. Sponsor zebrał dane i wykonał ostateczną analizę we współpracy z pierwszymi i ostatnimi autorami, którzy gwarantują dokładność i kompletność zgłoszonych danych oraz zgodność badania z protokołem. Pierwszy i ostatni autorzy napisali pierwszą wersję manuskryptu i, w porozumieniu ze wszystkimi badaczami biorącymi udział w procesie, podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Pisarz medyczny zapewnił wsparcie redakcyjne, które zostało sfinansowane przez Celgene. Wszyscy autorzy mieli pełny dostęp do danych oraz recenzowali i zatwierdzali manuskrypt przed ich przesłaniem. Protokół, w tym plan analizy statystycznej, jest dostępny pod adresem.
Punkty końcowe i oceny
Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas do progresji choroby objawowej. Drugorzędowymi punktami końcowymi były: wskaźnik odpowiedzi, całkowity czas przeżycia i bezpieczeństwo. Czas do progresji do szpiczaka objawowego mierzono od daty randomizacji do daty pierwszej oceny wskazującej na chorobę objawową, którą zdefiniowano jako rozwój dowolnego z następujących: hiperkalcemia (poziom wapnia w surowicy> 11,5 mg na decylitr [2,9 mmol] na litr]), zmiany kostne, niewydolność nerek (poziom kreatyniny, .2 mg na decylitr [180 .mol na litr]) lub niedokrwistość (poziom hemoglobiny, .10 g na decylitr lub 2 g na decylitr poniżej dolnej granicy normy zasięg).
Odpowiedź na leczenie oceniano zgodnie z Międzynarodowymi jednolitymi kryteriami odpowiedzi na szpiczaka mnogiego (patrz dodatek dodatkowy) .23 Zdarzenia niepożądane zostały ocenione zgodnie z ogólnymi kryteriami terminologii dla zdarzeń niepożądanych wydanymi przez National Cancer Institute, wersja 3.0.24. Jeśli wystąpiły zdarzenia 3 lub 4 stopnia , leczenie wstrzymano i wznowiono w następnej niższej dawce po poprawie do stopnia 2 lub niższego.
W grupie leczonej morfologię krwi, analizę biochemiczną (w tym stężenie kreatyniny i wapnia) i badania fizykalne przeprowadzono w dniach i 15 w cyklach i 2 oraz w dniu każdego cyklu (miesięcznego) po tym. W grupie obserwacyjnej testy te były wykonywane co 4 tygodnie. Poziomy surowicy i moczu składnika monoklonalnego oceniano miesięcznie w obu grupach do czasu przerwania badania
[hasła pokrewne: czepota puszysta, tomografia komputerowa zatok warszawa, nadczynność tarczycy u mężczyzn ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czepota puszysta nadczynność tarczycy u mężczyzn tomografia komputerowa zatok warszawa