Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Kłopoty z wymianą – Czy Stany Zjednoczone miliardują ubezpieczycieli ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Do końca lata 2016 r. Tylko 7 z 23 spółdzielni nadal prowadziło działalność. Kiedy upadły spółdzielnie, prawie milion osób zostało zmuszonych do szukania gdzie indziej. Utrata spółdzielni wraz z wycofaniem kilku dużych ubezpieczycieli z wielu państw doprowadziła do ostrego zmniejszenia konkurencji na giełdach. Fundacja Rodziny Kaiser oszacowała, że tylko w 2017 r. Tylko 62% klientów giełdowych będzie mogło wybrać spośród trzech lub więcej ubezpieczycieli, w porównaniu z 85% rok wcześniej.1 Niemal jeden na pięciu klientów będzie miał tylko jeden wybór. Brak intensywnej konkurencji wpłynie negatywnie na wysiłki mające na celu obniżenie kosztów: oczekuje się, że podwyżki składek w 2017 r. Będą znacznie większe niż w latach poprzednich.
Ubezpieczyciele zdrowotni odskoczyli. W lutym 2016 r. Nieudany spór w Oregonie złożył pozew zbiorowy, aby odzyskać to, co należne było w ramach programu dotyczącego korytarza ryzyka. Od tego czasu złożono co najmniej siedem pozwów o zwrot kosztów. Roszczenia ubezpieczycieli są proste. Wprowadzając ACA, Kongres obiecał, że dokona płatności w korytarzach ryzyka do planów zdrowotnych, które słabo radzą sobie z wymianami. Ta obietnica finansowa stworzyła prawne prawo. I to uprawnienie jest wykonalne w sądzie.
Na razie Departament Sprawiedliwości walczy z procesami sądowymi. Ale argumenty prawne ubezpieczycieli mają znaczną siłę. Rzeczywiście, HHS otwarcie przyznał, że płatności w korytarzach ryzyka są obowiązkami [...] Stanów Zjednoczonych, dla których wymagana jest pełna płatność. 2 Administracja może uznać, że gra z przegraną ręką – dlatego we wrześniu ogłosił, że jest otwarty na dyskusję na temat rozwiązania wniosków dotyczących korytarza ryzyka.
Republikanie domowi natychmiast krzyknęli. Wyraźna propozycja administracji, by rozwiązać te procesy sądowe , napisał przewodniczący Komitetu Izby Gospodarczej ds. Energii i Handlu , wydaje się być bezpośrednim obejściem wyraźnej intencji Kongresu, aby zakazać wydawania federalnych dolarów na ten program. 3
Reprezentanci Kongresu uważają, że rozstrzygnięcie tych spraw byłoby bezprawne z dwóch powodów. Po pierwsze, twierdzą, że zmienili warunki umowy dotyczącej korytarza ryzyka, kiedy przyjęli statut środków, który uczynił budżet programu neutralnym. Uprawnienia ubezpieczycieli do pełnych płatności w korytarzach ryzyka kończą się, jak twierdzą, po wyczerpaniu środków na program.
W tej kwestii Republikanie się mylą. Jak wyjaśnił Urząd ds. Odpowiedzialności Rządowej, samo niewystarczające wystarczające fundusze to za mało , aby zmienić zakres uprawnienia4. A wszystko to określa statut: zwykła porażka [...] w celu zapewnienia wystarczających funduszy . nie próbuj zmieniać, jakie plany zdrowotne są do tego uprawnione. Tak więc obietnica złożona przez ACA nie została cofnięta.
Po drugie republikańscy kongresmani utrzymują, że administracja nie może rozstrzygać spraw, ponieważ Kongres nie zawłaszczył pieniędzy na wypłatę orzeczeń sądowych. Bez pokrycia twierdzą, że Stany Zjednoczone nie mogą dokonać płatności, nawet jeśli sąd nakazałby wypłacenie pieniędzy. Innymi słowy, Kongres zawsze ma prawo odmówić uhonorowania swoich długów – i odmówił uhonorowania tych szczególnych długów.
Republikanie przyznają, że istniejące, trwałe środki zwane Funduszem Sądowym zezwalają zwykle organowi wykonawczemu na rozstrzyganie spraw sądowych przeciwko Stanom Zjednoczonym
[przypisy: mytnik tarnów, diason łódź, akhobby ]

Tags: , ,

No Responses to “Kłopoty z wymianą – Czy Stany Zjednoczone miliardują ubezpieczycieli ad”

 1. Elżbieta Says:

  [..] Cytowany fragment: koncentrator tlenu[...]

 2. Remigiusz Says:

  Polecono mi fototerapię

 3. Filip Says:

  Article marked with the noticed of: masaż leczniczy kręgosłupa warszawa[...]

 4. Adam Says:

  Polecono mi fototerapię

Powiązane tematy z artykułem: akhobby diason łódź mytnik tarnów