Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Ciężka malaria u afrykańskich dzieci – potrzeba ciągłego inwestowania cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Porównaj to tempo zmian z postępem w leczeniu HIV, choroby trwającej nieco ponad trzy dekady: tam trwałe inwestycje doprowadziły do solidnej charakterystyki klinicznej, wielu badań klinicznych generujących nową wiedzę i dramatycznej poprawy wyników w całej Afryce i świat. Podczas gdy w strategiach zapobiegania malarii i leczeniu przeciwmalarycznym poczyniono znaczne inwestycje, zarządzanie powikłaniami ciężkiej malarii zostało w dużej mierze zaniedbane jako priorytet strategiczny. Poszukiwanie miejsc rejestracji klinicznych, ClinicalTrials.gov i ISRCTN w planowanych lub prowadzonych na dużą skalę próbach w ciężkiej malarii zidentyfikowało tylko jedno badanie fazy 3, wieloośrodkowe badanie strategii transfuzji krwi (ISRCTN84086586). W związku z tym wydaje się, że w najbliższej przyszłości nie uda się w dalszym ciągu ograniczyć znacznego śmiertelnego obciążenia spowodowanego przez ciężką malarię. Aby przełamać ten impas, istnieje pilna potrzeba przyspieszenia i przyspieszenia programu badań nad poważną malarią, w tym prowadzenia badań zaprojektowanych w celu zwiększenia skuteczności poprzez szybsze reagowanie na wiele pytań, aby ostatecznie poprawić wyniki poważnych zakażeń malarią wśród afrykańskich dzieci. .
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne pod adresem.
Author Affiliations
Z Wellcome Center for Clinical Tropical Medicine, Imperial College, Londyn.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Raport dotyczący światowej malarii 2014. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia, 2014.

2. Noor AM, Kinyoki DK, Mundia CW, i in. Zmieniające się ryzyko zakażenia malarią Plasmodium falciparum w Afryce: 2000-10: przestrzenna i czasowa analiza intensywności transmisji. Lancet 2014; 383: 1739-1747
Crossref Web of Science Medline
3. Dondorp AM, Fanello CI, Hendriksen IC, i in. Artesunate vers chinine w leczeniu ciężkiej malarii falciparum u afrykańskich dzieci (AQUAMAT): otwarte, randomizowane badanie. Lancet 2010; 376: 1647-1657
Crossref Web of Science Medline
4. Maitland K, Kiguli S, Opoka RO, i in. Śmiertelność po płynnym bolusie u afrykańskich dzieci z ciężką infekcją. N Engl J Med 2011; 364: 2483-2495
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
5. Rada Badań Medycznych. Badanie kliniczne FEAST: ekspansja płynów jako terapia wspomagająca. 24 maja 2011 r. (Https://www.youtube.com/watch.v=hK9VUkL-DqU).

Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (6)
Zamknij Cytowanie artykułów
Listy
Zamknij listy
[przypisy: squamax krem, zwężenie odźwiernika, meblarz lubin ]

Tags: , ,

No Responses to “Ciężka malaria u afrykańskich dzieci – potrzeba ciągłego inwestowania cd”

  1. 57 Pixels Says:

    błonnik+antyoksydanty

  2. Borys Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu spalanie tłuszczu[...]

  3. Vanessa Says:

    Udar mozgu, czyli wylew nie jest diagnozowany w Polsce

Powiązane tematy z artykułem: meblarz lubin squamax krem zwężenie odźwiernika