Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Ciężka malaria u afrykańskich dzieci – potrzeba ciągłego inwestowania cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Porównaj to tempo zmian z postępem w leczeniu HIV, choroby trwającej nieco ponad trzy dekady: tam trwałe inwestycje doprowadziły do solidnej charakterystyki klinicznej, wielu badań klinicznych generujących nową wiedzę i dramatycznej poprawy wyników w całej Afryce i świat. Podczas gdy w strategiach zapobiegania malarii i leczeniu przeciwmalarycznym poczyniono znaczne inwestycje, zarządzanie powikłaniami ciężkiej malarii zostało w dużej mierze zaniedbane jako priorytet strategiczny. Poszukiwanie miejsc rejestracji klinicznych, ClinicalTrials.gov i ISRCTN w planowanych lub prowadzonych na dużą skalę próbach w ciężkiej malarii zidentyfikowało tylko jedno badanie fazy 3, wieloośrodkowe badanie strategii transfuzji krwi (ISRCTN84086586). W związku z tym wydaje się, że w najbliższej przyszłości nie uda się w dalszym ciągu ograniczyć znacznego śmiertelnego obciążenia spowodowanego przez ciężką malarię. Aby przełamać ten impas, istnieje pilna potrzeba przyspieszenia i przyspieszenia programu badań nad poważną malarią, w tym prowadzenia badań zaprojektowanych w celu zwiększenia skuteczności poprzez szybsze reagowanie na wiele pytań, aby ostatecznie poprawić wyniki poważnych zakażeń malarią wśród afrykańskich dzieci. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Ciężka malaria u afrykańskich dzieci – potrzeba ciągłego inwestowania cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Odnotowano historyczny wzrost oporności na wcześniejsze leczenie przeciwmalaryczne pierwszego rzutu, chlorochinę i sulfadoksyno-pirymetaminę; Opór ten powstał również w zachodniej Kambodży, a następnie rozprzestrzenił się w całej Afryce w Afryce, co doprowadziło do śmierci milionów dzieci. Wreszcie wysoce skuteczna szczepionka przeciwko malarii pozostaje daleko. Wczesny optymizm, który najbardziej obiecujący kandydat na szczepionkę opracowany do tej pory (RTS, S) zmniejszyłby ciężar ciężkiej i śmiertelnej malarii, okazał się przedwczesny, a najnowsze sprawozdanie z długoterminowych danych uzupełniających (do 48 miesięcy) ujawniało zanikające szczepionki skuteczność i zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej malarii w 20 miesięcy po szczepieniu.
Na poziomie klinicznym niemowlęta i małe dzieci w endemicznych krajach Afryki dotkniętych malarią zazwyczaj mają wiele epizodów nieskomplikowanej malarii, zanim nabrają odporności ochronnej. Większość z tych epizodów wiąże się z gorączką, złym samopoczuciem i ustępowaniem po doustnym leczeniu skojarzonym artemizyniną, ale w niektórych przypadkach przechodzi do ciężkiej choroby. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Ciężka malaria u afrykańskich dzieci – potrzeba ciągłego inwestowania cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W dużej części Afryki Subsaharyjskiej początek sezonowych deszczy oznacza, że w ciągu kilku tygodni szpitale będą świadkami gwałtownego wzrostu liczby przyjęć na ich oddziały pediatryczne. Wiele dzieci, które są przyjmowane, cierpi na zagrażające życiu komplikacje związane z malarią wywołaną przez Plasmodium falciparum, takie jak śpiączka i drgawki (malaria mózgowa), ciężka anemia (wymagająca pilnej transfuzji ratującej życie) i szybki oddech (z powodu ciężkiej kwasicy metabolicznej). Około 90% światowych zakażeń falciparum i zgonów występuje w Afryce Subsaharyjskiej, ta ostatnia prawie w całości u dzieci w wieku poniżej 5 lat. Niewiele z tych dzieci będzie kiedykolwiek opiekowało się oddziałami intensywnej terapii lub wysokim uzależnieniem, więc większość z nich będzie polegać na prostych leczeniach wspomagających i parenteralnych środkach przeciwmalarycznych, aby zapobiec śmierci. Nawet przy szybkim podawaniu najlepszych dostępnych leków przeciwmalarycznych co najmniej na 10 dzieci przyjmowanych do szpitali w Afryce subsaharyjskiej z ciężkimi i skomplikowanymi postaciami malarii umiera. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Ciężka malaria u afrykańskich dzieci – potrzeba ciągłego inwestowania cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Interpretacje polityki federalnej pozwalały jednak czasami urzędnikom państwowym płacić za usługi dla populacji kwalifikowanych do Medicaid, a nie jednostek – na przykład w odniesieniu do szczepień i działań związanych z kontrolą tytoniu. Państwa następnie opracowały ogólnowspólnotowe podejście do zapobiegania poprzez koordynację z innymi płatnikami. Podobną ścieżkę można zastosować w przypadku innych opartych na dowodach naukowych działań w zakresie zapobiegania przewlekłym chorobom, w takich dziedzinach, jak redukcja otyłości i leczenie uzależnień. Federalne fundusze Medicaid mogłyby być przydzielane na podstawie odsetka ludności obsługiwanej lub według innej proporcjonalnej formuły negocjowanej z państwami. Wyzwania związane z leczeniem i zapobieganiem chorobom przewlekłym są podwyższone w przypadku Medicaid ze względu na niekorzystne skutki społeczne i ekonomiczne, z którymi borykają się jego rejestrowani. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries