Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Campylobacter jejuni Infection and Guillain-Barré Syndrome czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Sześciu pacjentów zostało następnie wykluczonych: trzech z przebiegiem nawracającym i ustępującym, u których zdiagnozowano przewlekłą zapalną demielinizacyjną poliradikuloneuropatię, u osoby z ostrym poprzecznym zapaleniem rdzenia kręgowego rozpoznano retrospektywnie, gdy pojawiły się objawy neuronu górnego ruchu motorycznego, u osoby z neuronopatią paranowotworową stwierdzono sekcję zwłok, a drugą z chłoniakiem nieziarniczym, u którego osłabienie było komplikowane przez kompresję kordową, neuropatię wywołaną przez winkrystynę i możliwą infiltrację chłoniastą. Dziewięćdziesiąt trzy szpitalne kontrole i 98 domowych kontroli zostało zrekrutowanych dla pozostałych 103 pacjentów. Piętnastu pacjentów nie miało kontroli szpitalnej ani kontroli domowej. Siedmiu pacjentów otrzymało kliniczną diagnozę zespołu Millera Fishera, a 96 miało zespół Guillain-Barré. Próbki krwi pobrano od 103 pacjentów (100 procent), 85 gospodarstw domowych (87 procent) i 81 kontrolnych w szpitalach (87 procent). Próbki kału uzyskano od 100 pacjentów (97 procent), 78 domowych kontroli (80 procent) i 62 szpitalnych kontroli (67 procent). Ogólnie rzecz biorąc, nie pobrano ani kału, ani próbek krwi dla 4 kontroli gospodarstwa domowego (4 procent) i 10 kontroli szpitalnych (11 procent).
Średni wiek pacjentów (. SD) wynosił 48 . 19 lat; kontroli gospodarstwa domowego, 53 . 17 lat; i kontroli w szpitalu, 48 . 17 lat. Nie było znaczących różnic w wieku pomiędzy trzema grupami ani w stosunku płci między pacjentami a kontrolami szpitalnymi (stosunek mężczyzn do kobiet wynosił 66:37 wśród pacjentów i 52:41 wśród kontroli szpitalnych). Kontrole w gospodarstwie domowym były zwykle małżonkami pacjentów i dlatego stosunek płci był odwrócony (39:59).
Nie stwierdzono istotnej różnicy wieku pomiędzy grupą C. jejuni-dodatnią (50,1 . 17,3 roku) i grupą C. jejuni-ujemną (47,8 . 19,9 roku). Stosunek mężczyzn do kobiet wynosił 3,5: w grupie C. jejuni-dodatniej i 1,5: w grupie C. jejuni-ujemnej (P = 0,14).
Częstość zakażenia C. jejuni u pacjentów z zespołem Guillain-Barré i kontrolami
Tabela 1. Tabela 1. Kryteria rozpoznania zakażenia C. jejuni u pacjentów i kontroli gospodarstw domowych na podstawie danych mikrobiologicznych i serologicznych. Stwierdzono, że dwudziestu siedmiu pacjentów (26%) było nosicielami C. jejuni-dodatnich w porównaniu z dwoma kontrolami w gospodarstwie domowym (2%, P <0,001) i jedną kontrolą w szpitalu (1%, p <0,001). Bezobjawowe zakażenie wystąpiło u ośmiu pacjentów, u których rozpoznanie było oparte na analizie serologicznej, a u jednej z nich stwierdzono trzy pozytywne hodowle stolca. Tabela pokazuje liczbę osób w każdej grupie diagnostycznej. Różnica w częstości infekcji C. jejuni między pacjentami a domowymi kontrolami była nadal znacząca, zgodnie z testem McNemara dla dopasowanych próbek (P <0,001) po wykluczeniu niezrównanych pacjentów, z których trzech było pozytywnych dla C. jejuni.
Dziewiętnastu z 27 pacjentów, którzy byli pozytywni na obecność C. jejuni (70 procent), miało biegunkę w ciągu 12 tygodni poprzedzających rozwój zespołu Guillain-Barré, w porównaniu z 5 z 76 pacjentów z C. jejuni-ujemnym (7 procent P <0,001). Odwrotnie, wcześniejsze zakażenie górnych dróg oddechowych było częstsze w C [hasła pokrewne: vertigo gogolin, multimed bieruń, malvita grodzisk ]

Tags: , ,

No Responses to “Campylobacter jejuni Infection and Guillain-Barré Syndrome czesc 4”

 1. Pepper Legs Says:

  same kremy nie dawały rady

 2. Jester Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: testosteron[...]

 3. Mule Skinner Says:

  Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

Powiązane tematy z artykułem: malvita grodzisk multimed bieruń vertigo gogolin

Campylobacter jejuni Infection and Guillain-Barré Syndrome czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Sześciu pacjentów zostało następnie wykluczonych: trzech z przebiegiem nawracającym i ustępującym, u których zdiagnozowano przewlekłą zapalną demielinizacyjną poliradikuloneuropatię, u osoby z ostrym poprzecznym zapaleniem rdzenia kręgowego rozpoznano retrospektywnie, gdy pojawiły się objawy neuronu górnego ruchu motorycznego, u osoby z neuronopatią paranowotworową stwierdzono sekcję zwłok, a drugą z chłoniakiem nieziarniczym, u którego osłabienie było komplikowane przez kompresję kordową, neuropatię wywołaną przez winkrystynę i możliwą infiltrację chłoniastą. Dziewięćdziesiąt trzy szpitalne kontrole i 98 domowych kontroli zostało zrekrutowanych dla pozostałych 103 pacjentów. Piętnastu pacjentów nie miało kontroli szpitalnej ani kontroli domowej. Siedmiu pacjentów otrzymało kliniczną diagnozę zespołu Millera Fishera, a 96 miało zespół Guillain-Barré. Próbki krwi pobrano od 103 pacjentów (100 procent), 85 gospodarstw domowych (87 procent) i 81 kontrolnych w szpitalach (87 procent). Próbki kału uzyskano od 100 pacjentów (97 procent), 78 domowych kontroli (80 procent) i 62 szpitalnych kontroli (67 procent). Ogólnie rzecz biorąc, nie pobrano ani kału, ani próbek krwi dla 4 kontroli gospodarstwa domowego (4 procent) i 10 kontroli szpitalnych (11 procent).
Średni wiek pacjentów (. SD) wynosił 48 . 19 lat; kontroli gospodarstwa domowego, 53 . 17 lat; i kontroli w szpitalu, 48 . 17 lat. Nie było znaczących różnic w wieku pomiędzy trzema grupami ani w stosunku płci między pacjentami a kontrolami szpitalnymi (stosunek mężczyzn do kobiet wynosił 66:37 wśród pacjentów i 52:41 wśród kontroli szpitalnych). Kontrole w gospodarstwie domowym były zwykle małżonkami pacjentów i dlatego stosunek płci był odwrócony (39:59).
Nie stwierdzono istotnej różnicy wieku pomiędzy grupą C. jejuni-dodatnią (50,1 . 17,3 roku) i grupą C. jejuni-ujemną (47,8 . 19,9 roku). Stosunek mężczyzn do kobiet wynosił 3,5: w grupie C. jejuni-dodatniej i 1,5: w grupie C. jejuni-ujemnej (P = 0,14).
Częstość zakażenia C. jejuni u pacjentów z zespołem Guillain-Barré i kontrolami
Tabela 1. Tabela 1. Kryteria rozpoznania zakażenia C. jejuni u pacjentów i kontroli gospodarstw domowych na podstawie danych mikrobiologicznych i serologicznych. Stwierdzono, że dwudziestu siedmiu pacjentów (26%) było nosicielami C. jejuni-dodatnich w porównaniu z dwoma kontrolami w gospodarstwie domowym (2%, P <0,001) i jedną kontrolą w szpitalu (1%, p <0,001). Bezobjawowe zakażenie wystąpiło u ośmiu pacjentów, u których rozpoznanie było oparte na analizie serologicznej, a u jednej z nich stwierdzono trzy pozytywne hodowle stolca. Tabela pokazuje liczbę osób w każdej grupie diagnostycznej. Różnica w częstości infekcji C. jejuni między pacjentami a domowymi kontrolami była nadal znacząca, zgodnie z testem McNemara dla dopasowanych próbek (P <0,001) po wykluczeniu niezrównanych pacjentów, z których trzech było pozytywnych dla C. jejuni.
Dziewiętnastu z 27 pacjentów, którzy byli pozytywni na obecność C. jejuni (70 procent), miało biegunkę w ciągu 12 tygodni poprzedzających rozwój zespołu Guillain-Barré, w porównaniu z 5 z 76 pacjentów z C. jejuni-ujemnym (7 procent P <0,001). Odwrotnie, wcześniejsze zakażenie górnych dróg oddechowych było częstsze w C [przypisy: multimed bieruń, acard ełk, malvita grodzisk ]

Tags: , ,

No Responses to “Campylobacter jejuni Infection and Guillain-Barré Syndrome czesc 4”

 1. Anastazja Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatolog Warszawa Żoliborz[...]

 2. Little Cobra Says:

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

 3. Sandra Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do lublin psycholog[...]

 4. Lilianna Says:

  Wątrobę należy trenować, jak każdy inny narząd.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powiązane tematy z artykułem: acard ełk malvita grodzisk multimed bieruń