Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Campylobacter jejuni Infection and Guillain-Barré Syndrome ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Siedemnaście z 19 pacjentów z poprzednią chorobą biegunkową (89 procent) zgłosiło, że biegunka ma charakter wodnisty, a 2 pacjentów (11 procent) zgłaszało krwawą biegunkę. Czas trwania choroby biegunkowej wahał się od dnia do 8 tygodni (mediana, 6 dni), a mediana odstępu między wystąpieniem biegunki a objawami neuropatycznymi wynosiła 9 dni (zakres, 2 do 20). C. jejuni wyhodowano z ośmiu pacjentów z C. jejuni-dodatnim (30 procent), z których hodowli cztery izolaty z powodzeniem uprawiano w naszym laboratorium. Jeden zidentyfikowano jako serotyp Pennera i jeden jako serotyp 64; dwóch nie można wpisać. Pozostałe cztery izolaty zostały wyhodowane przez miejscowe laboratorium mikrobiologiczne przed wystąpieniem zespołu Guillain-Barré i odrzucone, więc nie były dostępne do serotypowania. Szesnastu pacjentów z biegunką (84 procent) miało mierzalne odpowiedzi na przeciwciała surowicy; pięć z nich (31 procent) miało podwyższone poziomy trzech klas immunoglobulin, trzy (19 procent) miały podwyższony poziom dwóch klas, a osiem (50 procent) miało podwyższone poziomy jednej klasy, najczęściej samego IgG. Trzech pacjentów z wynikiem pozytywnym (38%) nie wykazywało odpowiedzi przeciwciał, chociaż były one badane w wystarczających odstępach czasu (mediana, 26 dni, zakres od 23 do 62) po początkowej chorobie biegunki w celu wytworzenia przeciwciał (Tabela 2). ).
Objawy neurologiczne i wyniki
18 spośród 27 pacjentów z obecnością C. jejuni (67 procent) miało słabość jako pierwszy objaw, w porównaniu z 27 z 76 pacjentów z C. jejuni-ujemnymi (36 procent, p = 0,01). Nie było znaczących różnic między tymi dwiema grupami pod względem odsetka pacjentów z zaburzeniami czucia, bólem lub innymi objawami (np. Dyzartria, zmiana równowagi lub diplopia). Grupa C. jejuni-pozytywna trwała znacznie dłużej (P = 0,03), aby móc samodzielnie chodzić (mediana, 89 dni, zakres od 16 do 386) niż grupa C. jejuni-ujemna (mediana, 45 dni, zakres, 8 do 350). Nie było różnicy między grupami w czasie hospitalizacji. Nie było żadnych różnic między obiema grupami pod względem stopnia ogólnej niepełnosprawności i słabości ramienia, twarzy i opuszki w szczycie choroby. Jednakże pacjenci dodatni z C. jejuni wykazywali znacznie mniej nasilone objawy sensoryczne (średnia ocena sensoryczna, 1,4, wobec 2,0 dla grupy C. jejuni-ujemnej, P = 0,03).
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki na jeden rok. Po roku dwóch pacjentów (po jednym z każdej grupy) straciło czas na obserwację. Analiza wyników wykazała znacznie większą niepełnosprawność w ciągu jednego roku w grupie C. jejuni-dodatniej (P = 0,02) (Tabela 3).
Diagnozy elektrofizjologiczne pacjentów z zespołem Guillain-Barré
Tabela 4. Tabela 4. Diagnozy elektrofizjologiczne pacjentów z zespołem Guillain-Barré. W przypadku wykluczenia pacjentów, których nie można było sklasyfikować elektrofizjologicznie i tych z zespołem Millera Fishera, ostra neuropatia aksonalna lub ruchowa
[patrz też: dromader plewiska, zwężenie odźwiernika, letrox 50 cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Campylobacter jejuni Infection and Guillain-Barré Syndrome ad 5”

  1. Dredd Says:

    Polecam sobie poczytać tutaj o konsekwencjach

  2. Crash Test Says:

    [..] Cytowany fragment: Portal medyczny[...]

  3. Old Regret Says:

    Po raz pierwszy ktoś mówi, jak jest w rzeczywistości

Powiązane tematy z artykułem: dromader plewiska letrox 50 cena zwężenie odźwiernika