Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Ciężka malaria u afrykańskich dzieci – potrzeba ciągłego inwestowania cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Porównaj to tempo zmian z postępem w leczeniu HIV, choroby trwającej nieco ponad trzy dekady: tam trwałe inwestycje doprowadziły do solidnej charakterystyki klinicznej, wielu badań klinicznych generujących nową wiedzę i dramatycznej poprawy wyników w całej Afryce i świat. Podczas gdy w strategiach zapobiegania malarii i leczeniu przeciwmalarycznym poczyniono znaczne inwestycje, zarządzanie powikłaniami ciężkiej malarii zostało w dużej mierze zaniedbane jako priorytet strategiczny. Poszukiwanie miejsc rejestracji klinicznych, ClinicalTrials.gov i ISRCTN w planowanych lub prowadzonych na dużą skalę próbach w ciężkiej malarii zidentyfikowało tylko jedno badanie fazy 3, wieloośrodkowe badanie strategii transfuzji krwi (ISRCTN84086586). W związku z tym wydaje się, że w najbliższej przyszłości nie uda się w dalszym ciągu ograniczyć znacznego śmiertelnego obciążenia spowodowanego przez ciężką malarię. Aby przełamać ten impas, istnieje pilna potrzeba przyspieszenia i przyspieszenia programu badań nad poważną malarią, w tym prowadzenia badań zaprojektowanych w celu zwiększenia skuteczności poprzez szybsze reagowanie na wiele pytań, aby ostatecznie poprawić wyniki poważnych zakażeń malarią wśród afrykańskich dzieci. Read the rest of this entry »

Comments Off

Ciężka malaria u afrykańskich dzieci – potrzeba ciągłego inwestowania ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Odnotowano historyczny wzrost oporności na wcześniejsze leczenie przeciwmalaryczne pierwszego rzutu, chlorochinę i sulfadoksyno-pirymetaminę; Opór ten powstał również w zachodniej Kambodży, a następnie rozprzestrzenił się w całej Afryce w Afryce, co doprowadziło do śmierci milionów dzieci. Wreszcie wysoce skuteczna szczepionka przeciwko malarii pozostaje daleko. Wczesny optymizm, który najbardziej obiecujący kandydat na szczepionkę opracowany do tej pory (RTS, S) zmniejszyłby ciężar ciężkiej i śmiertelnej malarii, okazał się przedwczesny, a najnowsze sprawozdanie z długoterminowych danych uzupełniających (do 48 miesięcy) ujawniało zanikające szczepionki skuteczność i zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej malarii w 20 miesięcy po szczepieniu.
Na poziomie klinicznym niemowlęta i małe dzieci w endemicznych krajach Afryki dotkniętych malarią zazwyczaj mają wiele epizodów nieskomplikowanej malarii, zanim nabrają odporności ochronnej. Większość z tych epizodów wiąże się z gorączką, złym samopoczuciem i ustępowaniem po doustnym leczeniu skojarzonym artemizyniną, ale w niektórych przypadkach przechodzi do ciężkiej choroby. Read the rest of this entry »

Comments Off

Ciężka malaria u afrykańskich dzieci – potrzeba ciągłego inwestowania

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W dużej części Afryki Subsaharyjskiej początek sezonowych deszczy oznacza, że w ciągu kilku tygodni szpitale będą świadkami gwałtownego wzrostu liczby przyjęć na ich oddziały pediatryczne. Wiele dzieci, które są przyjmowane, cierpi na zagrażające życiu komplikacje związane z malarią wywołaną przez Plasmodium falciparum, takie jak śpiączka i drgawki (malaria mózgowa), ciężka anemia (wymagająca pilnej transfuzji ratującej życie) i szybki oddech (z powodu ciężkiej kwasicy metabolicznej). Około 90% światowych zakażeń falciparum i zgonów występuje w Afryce Subsaharyjskiej, ta ostatnia prawie w całości u dzieci w wieku poniżej 5 lat. Niewiele z tych dzieci będzie kiedykolwiek opiekowało się oddziałami intensywnej terapii lub wysokim uzależnieniem, więc większość z nich będzie polegać na prostych leczeniach wspomagających i parenteralnych środkach przeciwmalarycznych, aby zapobiec śmierci. Nawet przy szybkim podawaniu najlepszych dostępnych leków przeciwmalarycznych co najmniej na 10 dzieci przyjmowanych do szpitali w Afryce subsaharyjskiej z ciężkimi i skomplikowanymi postaciami malarii umiera. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zdrowie populacji – Dwupartyjny program dla administracji przychodzącej od przywódców państw cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Interpretacje polityki federalnej pozwalały jednak czasami urzędnikom państwowym płacić za usługi dla populacji kwalifikowanych do Medicaid, a nie jednostek – na przykład w odniesieniu do szczepień i działań związanych z kontrolą tytoniu. Państwa następnie opracowały ogólnowspólnotowe podejście do zapobiegania poprzez koordynację z innymi płatnikami. Podobną ścieżkę można zastosować w przypadku innych opartych na dowodach naukowych działań w zakresie zapobiegania przewlekłym chorobom, w takich dziedzinach, jak redukcja otyłości i leczenie uzależnień. Federalne fundusze Medicaid mogłyby być przydzielane na podstawie odsetka ludności obsługiwanej lub według innej proporcjonalnej formuły negocjowanej z państwami. Wyzwania związane z leczeniem i zapobieganiem chorobom przewlekłym są podwyższone w przypadku Medicaid ze względu na niekorzystne skutki społeczne i ekonomiczne, z którymi borykają się jego rejestrowani. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries